Daeria
Daeria je neutrálním územím ostrova. Platí zde přísné zákony, jejichž porušení se bez milosti trestá.  Jakýkoliv konflikt je okamžitě řešen a nezůstává bez důsledného prošetření a následného rozsudku nad viníkem, kdy výjimkou není ani trest smrti. Mezi nejčastější návštěvníky a obyvatele města patří lidé. Narazit zde můžete ale i na zástupce ostatních ras. Výjimkou jsou upíři, kteří se zde mohou zdržovat pouze v noci, když vylézají ze svých skrýší. V tu chvíli atmosféra města získává zcela jinou podobu.

Pravidla oblasti

§ (1) Je zakázáno vyvolávat konflikt či se zúčastnit potyčky.
§ (2) Je zakázáno pašování nebezpečných předmětů do říše, při podezření na porušení tohoto pravidla, může být provedena osobní či domovní prohlídka. 
§ (3) Všechny rasy jsou si rovny.

§ (4) Do zámku Lithea je s výjimkou plesů a jiných vyhlášených událostí vstup zakázán. Za porušení příkazu může být dotyčný vězněn, tělesně trestán či přímo popraven.
§ (5) Zámek Lithea je vysoce střežen, takže jakmile bude odhalen jakýkoliv pokus o ohrožení královské rodiny, bude daný jedinec či skupina a každý její člen bez milosti stíhán a popraven. 

Porušení pravidel se trestá nenávratným vyloučením z této části říše. V případě neuposlechnutí se trestá smrtí.