Elfí vesnice Calima
Na severozápadní straně lesa se rozprostírá elfí vesnice Calima, pomyslná základna všech lesních elfů. Je centrem společenského života, obchodu mezi elfy i hlavním útočištěm v případě blížícího se nebezpečí. Hlavním místem je Shromaždiště, kde probíhají veřejné porady. V těsné blízkosti vesnice se nachází posvátná část lesa, ve které se nachází Strom poznání, a kam je omezený přístup i elfům. Ačkoliv po lese je pohyb cizinců do určitých mezí akceptován, vstup do vesnice je střežen, a dovnitř je ostatním bytostem vstup povolen jen po uvedení pádného důvodu.Vstup je tedy pouze pro oprávněné osoby nebo pro zvané. Samé pravidlo platí i pro lokace v posvátné části lesa.

Lokace

Volný -1000 zlatých

Lokace

Strom života

Jedná se o místo, které slouží elfům jako ošetřovna, zároveň se jedná i o jedno z útočišť, do kterého se elfové mohou uchýlit v případě nebezpečí. Voda proudící z koruny stromu je brána jako symbol času, signalizuje tedy plynutí života. Propast pod stromem naopak symbolizuje smrt, pád, zánik. Samotné umístění ošetřovny je tak symbolické. Strom se díky své poloze v očích elfů stává pomyslným strážcem všech potřebných před předčasným zánikem. 

Sdělení vypravěče:
připravuje se 


Shromaždiště

V korunách jednoho ze stromů se nachází otevřený prostor, který je určen k veřejným shromážděním elfů. Projednávají se zde všechny důležité návrhy týkající se elfů, vesnice či lesa. Při rozhodování stejnou váhu slovo každé osoby z řad lesních elfů - ženy, děti, nemocní i osoby, které jsou jinak na pomyslném okraji elfí společnosti. Shromaždiště má velikou kapacitu, hojně jsou při shromážděních využívány i větve stromu. Při shromážděních ale bývají hodně využívání běžci, kteří šíří projednávané téma i mezi ty, kteří se do prostor stromu nevešli, nebo ty, pro které je místo konání problematické (nemocní, staří,...). V koruně mohutného stromu se též pořádají některé slavnosti.

Sdělení vypravěče:
připravuje se 


Síň moudrosti

Elfí knihovna je přes obvyklé očekávání zástupců ostatních ras velmi rozsáhlá. Kromě kronik zachycujících elfí historii, map a listin týkajících se jednotlivých částí lesa zde naleznete i knihy s podrobnými informacemi o ostatních rasách a územích. Najde se zde v menší míře i literatura umělecká. Z té dominuje v knihovně elfů poezie.

Sdělení vypravěče:
připravuje se 


Cvičiště

Členové hlídky, lovci i běžci  potřebují speciální výcvik, než se mohou začít věnovat svému vysněnému povolání. V případě zaříkávačů nejsou výcviky nutné, pokud nechtějí rozšířit řady jednoho z výše zmíněných povolání. Cvičiště je rozděleno do dvou částí, které jsou téměř identické. Větší prostor je vyhrazen pro výcvik bojových povolání, menší plocha je přístupna široké veřejnosti.

Sdělení vypravěče:
připravuje se 


Opuštěná obydlí

Elfové nejsou vůči návštěvám moc otevřeni, proto v elfí vesnici nenarazíte na jedno konkrétní místo určité k přenocování cizinců. Místo toho jsou osoby jiné než elfí příslušnosti přes noc umisťovány do opuštěných obydlí. Většinou se jedná o stromové byty, které dříve patřili elfům, jež život v lese omrzel. Některé byty bývají stále udržovány blízkými bývalých majitelů, některé bývají zanechané tak, jak je někdejší obyvatelé opustili.

Sdělení vypravěče:
připravuje se