Famyok
Famyok je domovem temných bytostí, které jsou na toto místo přitahovány svou silnou aurou, která je vnímatelná kolem celého ostrova. Je zároveň velmi dobře skryto před zraky všech, a temné bytosti se zde díky této skutečnosti mohou chovat přirozeně, bez předstírání. Mezi lidmi kolují neblahé historky o těchto končinách, proto se jim raději vyhýbají. Nacházíte se na území upírů, čarodějnic a vlkodlaků. Vyvrhelové společnosti zde našli své útočiště. Procházejte touto oblastí obezřetně. Nikde si nemůžete připadat v bezpečí.

Pravidla oblasti

I přes to, že je Famyok označován za zemi vyvrhelů, panují zde jistá morální i soudní pravidla: 

§ (1) Je zakázáno krást majetek ostatních i přesto, že byl předtím odcizen právoplatnému majiteli, je nemožné, aby se majitel dopustil krádeže odcizeného předmětu. 
§ (2)  Držení zbraně je povoleno, avšak na pašování je přísný zákaz. Pokud by na toto bylo podezření, je umožněna příbytková prohlídka. 
§ (3) Všechny rasy jsou si rovny, ale některé rasy jsou si rovnější. 
§ (4) Zákaz provokování bezdůvodných potyček na ulici.