Herní výhody

Směna

Obousměrný výměnný obchod

10 zlatých

5 bodů štěstí

1 bod štěstí

2 zlaté


Body Štěstí/Peníze

Body štěstí jsou důležitou součástí hry. Potřebujete je ke všem herním činnostem. Je to jakási měna, která vám může zprostředkovat herní výhody.
Ani bez peněz se ve hře neobejdete, budete je potřebovat nejen k obchodníkovi, ale i k založení či vylepšování svého klanu.


Nákup herních výhod

Herní výhody

Sloty v inventáři

Rozšíření inventáře o 5 slotů. Počáteční kapacita inventáře je 10 slotů. Lze rozšiřovat vícekrát.

20 BŠ

Sloty pro zvířecí doprovod

Rozšíření inventáře o 1 slot. Počáteční kapacita inventáře je 2 sloty. Lze rozšiřovat vícekrát.

15 

Sloty na dopravu

Rozšíření inventáře o 1 slot. Počáteční kapacita inventáře je 1 slot. 
Lze rozšiřovat vícekrát. 

20 

Deníček postavy

Chcete mít pro svou postavu místo na profilu pro vaše poznámky a zápisky? Žádost o deníček najdete zde

20 

Dům postavy

Chcete mít pro svou postavu místo, kde bude moct trávit svůj čas? Aby měla svoje zázemí? Kupte ji dům. Podrobnosti najdete zde. Lze koupit vícekrát.

50 

Odemknutí výcviku schopnosti

Odemkne libovolný výcvik, který pak umožní postavě provádět jednotlivé tréninky schopností.

50 

Odemknutí výcviku profese

Odemkne libovolný výcvik, který pak umožní postavě provádět jednotlivé tréninky schopností. 
Zatím nefunkční

30 

Lektvar schopnosti

Jeho vypití odemkne jakýkoliv trénink z výcviku, aniž by jej postava musela trénovat. Je potřeba mít však výcvik odemknutý. 

50 

Odolnost

Při zakoupení tohoto lektvaru se při případném pokousání vlkodlakem nebo upírem vaše proměna po pozřetí této tekutiny neuskuteční, zabrání také případnému úmrtí. Jedná se o jednorázový lektvar. Lze ho zakoupit jak před, tak po pokousání.

50 

Kletba

Uvrhnutí kletby na jinou postavu (pouze se svolením druhého hráče a hlavního administrátora). 

200 

Osobní výhoda

Postava si může nechat vymyslet administrátory výhodu, která se váže přímo k charakteru dané postavy. Výhoda Vám bude přidělena - nemůžete si ji tedy sami vybrat. Můžete však zmínit, která by se Vám pro Vaši postavu líbila a proč. 

300 

Zvláštní schopnost

Bude vám vybrána zvláštní schopnost, kterou obdrží vaše postava a bude ji moci využívat ve hře. Schopnost Vám bude přidělena - nemůžete si ji tedy sami vybrat. Můžete však zmínit, která schopnost by se Vám pro Vaši postavu líbila a proč.

 (viz. Schopnosti)

350 

Lektvar ztráty osobní výhody

Postava, která lektvar vypije ztrácí jednu ze svých herních výhod. Tu si může sama vybrat. Jedná se o jednorázový lektvar. 

400 

Lektvar ztráty zvláštní schopnosti

Postava, která lektvar vypije ztrácí jednu ze svých zvláštních schopností. Tu si může sama vybrat. Jedná se o jednorázový lektvar.

500 

Nová postava

Chcete si registrovat novou postavu a nesplňujete limit (max 3 postavy na osobu)? Kupte si tuto výhodu a vytvořte si postavu navíc. Tuto možnost lze zakoupit vícekrát na další postavy.

1.000 BŠ

Tetování

Nejste člen žádného klanu a chcete si nechat potetovat postavu? Popište nám Vaše nové ozdoby těla tak, abychom je mohli připsat do profilu. Herní odůvodnění této nové vizáže již necháme na Vás.

50 BŠ

Klany

Na zakoupení výhod pro klan se může podílet vedoucí klanu a jeho zástupci.
Postavy se na ně mohou společně složit.

Rozšířit počet členů

Rozšíří počet členů klanu o 5. Počáteční kapacita členů je 5. Lze rozšířit vícekrát.

50 BŠ

Stejnokroj

Chcete sjednotit členy svého klanu? Pořiďte jim stejné oblečení, které na první pohled udá, kdo ke komu patří. Sada obsahuje oblečení pro jakoukoliv roční dobu. Popis stejnokroje můžete udat jako doprovodný bonus, který bude přidán do reálií klanu.

200 BŠ/pro celý klan

Tetování

Chcete sjednotit členy svého klanu? Společné tetování může sloužit k poznávání se mezi členy. 

300 BŠ/pro celý klan

Odstranění tetování - mast

Je mezi vámi nějaký člen, který Vás má opustit a vy už nechcete, aby s Vámi sdílel stejnou značku? Nechte mu tetování odstranit touto magickou mastí. Tento krok je potřeba provést herně. 

30 BŠ/osoba

Tajné poznávací znamení

Poznávací znamení umístěné na těle podobně jako tetování, které však vidí pouze členové klanu. 

500 BŠ/pro celý klan

Odstranění tajného znamení - mast

Je mezi vámi nějaký člen, který Vás má opustit a vy už nechcete, aby s Vámi sdílel stejnou značku? Nechte mu tetování odstranit touto magickou mastí. Tento krok je potřeba provést herně. 

50 BŠ/osoba

Magický kámen

Kámen, který se rozsvítí kdykoliv se potřebují členové klanu sejít a to jasnou bílou barvou. Stejně tak se dokáže rozsvítit (rudě) v případě něčího nebezpečí. Jeho výhodou a zároveň i nevýhodou je, že svítí pro všechny stejně a může ho i rozsvítit kterýkoliv člen, stejně tak jako nedokážete přesně určit, kdo signál vyslal.

300 BŠ (pro celý klan)

Magický vůdcovský kámen

Kámen, který se rozsvítí kdykoliv se potřebují členové klanu sejít a to jasnou bílou barvou. Stejně tak se dokáže rozsvítit (rudě) v případě něčího nebezpečí. Kámen dokáží rozsvítit jen vůdcové klanu. 

350 BŠ (pro celý klan)

Nová místnost

Můžete si dokoupit novou místnost do rezidence vašeho klanu. 

60 zlatých

Hledáček - tajné poznávací znamení

Hledáček - jeden ze členů může připnout hledáček na osobu (dotykem na kůži), na kterou se chce zaměřit i zbytek klanu. Ten nelze z osoby sejmout a na první pohled není vidět - tedy alespoň ne pro nečleny klanu. Funguje totiž podobně jako Tajné poznávací znamení. Pouze členové klanu tuto značku na něčím těle vidí. Hledáček je pouze na jedno použití - můžete si vybrat ze třech druhů, každý má svoji specifickou slabinu (voda, magie, přímé sluneční světlo). Při styku se slabinou se automaticky porouchá. Můžete si zakoupit hledáček třech rozdílných barev pro rozlišení označených (modrá, žlutá a červená).

150 BŠ

Hledáček - lokalizátor

Hledáček - jeden ze členů může připnout hledáček na osobu (dotykem na kůži), na kterou se chce zaměřit i zbytek klanu. Ten nelze z osoby sejmout a na první pohled není vidět - tedy alespoň ne pro nečleny klanu. Funguje totiž podobně jako Tajné poznávací znamení, krom toho lze však sledovat přesnou osobu jedince. Pouze členové klanu tuto značku na něčím těle vidí nebo cítí jeho polohu. Hledáček je pouze na jedno použití - můžete si vybrat ze třech druhů, každý má svoji specifickou slabinu (voda, magie, přímé sluneční světlo). Při styku se slabinou se automaticky porouchá. Můžete si zakoupit hledáček třech rozdílných barev pro rozlišení označených (modrá, žlutá a červená).

300 BŠ

Teleportační kámen

Členové klanu dostanou kámen, za pomocí kterého se mohou teleportovat na základnu.

1.000 BŠ (pro celý klan)

Teleportační kámen - rozšíření

Členové klanu dostanou kámen, za pomocí kterého se mohou teleportovat na základnu nebo do jejích poboček.

1.500 BŠ (pro celý klan)