Hráčské desatero
Pravidla každého dobrého hráče

 1. Dobrý hráč si vždy pročte pravidla a reálie hry dopředu a dodržuje je. Nejdříve čte (či se podívá do FAQ) a až poté se ptá v případě, jsou-li mu nějaké věci nejasné.

 2. Dobrý hráč dodržuje pravidla RPG a v případě chyb si nechá poradit od NON RPG upozornění.

 3. Dobrý hráč nerozlišuje staré a nové hráče, respektuje nováčky a snaží se jim pomoct o rychlé zapadnutí do hry.

 4. Dobrý hráč se k ostatním hráčům chová slušně, případné spory si řeší mimo hru.

 5. Dobrý hráč si uvědomuje rozdíl mezi hrou a realitou, která se mezi sebou neslučuje, nepřenáší své vlastní strasti na svou postavu. Dodržuje vlastnosti, jaké postavě přiřkl dříve.

 6. Dobrý hráč nehraje za cizí postavu, dává vždy prostor na reakce druhých.

 7. Dobrý hráč se nebojí přiznat utrženou ránu v souboji či špatné vlastnosti své postavy.

 8. Dobrý hráč si uvědomuje, že bez temných či negativních bytostí by se ve hře nešlo obejít.

 9. Dobrý hráč bezdůvodně nezabíjí. Smrt postavy by neměla být na denním pořádku.

 10. Dobrý hráč se řídí pravidly dobrého hráče.


Chování mimo hru

 1. Dobrý hráč respektuje tvůrce hry i pověřené osoby, kteří se o hru starají a dohlíží na její chod. Je mu zřejmé, že bez těchto lidí by hra vůbec nebyla a je mu znám čas a úsilí, které do tohoto projektu společně nezištně vložili.

 2. Dobrý hráč nespamuje a nevyvěšuje reklamy bez povolení.

 3. Dobrý hráč nenadává ostatním, problémy řeší soukromě a zdržuje se vulgarit.

 4. Dobrý hráč je taktní a pokud se mu nelíbí něco, co napsali nebo vytvořili jiní hráči, umí buďto podat konstruktivní kritiku, nebo mlčí.

 5. Dobrý hráč neporušuje zákony České republiky, nešíří erotické a rasistické materiály, chová se přiměřeně svému věku.

 6. Dobrý hráč se snaží psát podle svého nejlepšího svědomí, slohově i gramaticky a snaží se více rozepisovat, aby usnadnil reagování druhých postav.