Královské město Ailmar
Pojmenované podle královského rodu Ailmarovců, kteří od nepaměti vládnou celému ostrovu. Skládá se z Horního náměstí - hlavní části města, ve které se nachází ty nejdůležitější budovy. Je to poměrně rušné a vyhledávané místo, které reprezentuje městečko čistými a upravenými ulicemi, zároveň se zde nachází i několik volných obytných domů a mnoho dalšího.

Reálie města

Znak města
Znak města

Ailmar je město, které bylo postaveno králem Ailmarem I. na výhodném místě v Daerii nedaleko královského paláce Lithei. Je to centrum řemesla a obchodu. 

Pověst o podzemí

Traduje se, že celé město Ailmar je podkopané podzemními chodbami formou labyrintu, které podle pověsti vedou až na zámek Lithea do sklepení. Pokud by tato informace byla pravdivá, v případě obléhání hradu by bylo možné ho z města zásobovat, nebo by tudy vedla úniková cesta. Povídá se, že komukoliv se však podařilo tyto chodby najít, již nikdy z nich nenašel cestu ven. 

Centrum města

Vstupní brána

Vchod do Ailmaru velkou městskou branou je stejně jako hranice Daerie hlídaný vojáky. Projít dovnitř může prakticky kdokoliv, ale musíte počítat s tím, že pokud budete přitahovat nějakou negativně vypadající pozornost, bude vás čekat bedlivá osobní prohlídka. 

Sdělení vypravěče:
Hlídka se u vstupní brány mění vždy při soumraku a u svítání. Do doby, než se hlídka vystřídá, musí vojáci poslušně stát u brány. Proto, je lepší procházet těsně před výměnou, kdy jsou stráže nejvíce vyčerpaní a unavení, a berou svou práci nejméně vážně


Náměstí

I když je Ailmar velké město, nachází se zde pouze jediné náměstí. Je však obrovské. Na každé světové straně náměstí se nachází věž se zvony, které oznamují poplach, nebo bijí během slavností. V každém případě však zvoní různými způsoby, aby se daly jednotlivá sdělení rozeznat. Uprostřed náměstí se nachází velká fontána, na vrchu které se nachází socha boha Quentiho.

Sdělení vypravěče:
Jelikož je ve městě jenom jedno náměstí, tak aby se co nejvíc omezila kriminalita, je náměstí plné stráží. Porušení zákona zde opravdu není lehké, a když už jej porušíte, čeká vás horší trest, než kdyby k tomu došlo jinde ve městě. Čtyři věže kolem náměstí nesou názvy: Východní, Západní, Půldenní a Půlnoční. Socha boha Quentiho nad fontánou se otáčí a ukazuje na věže podle toho, jaká část dne je. Na náměstí je veliké množství stánků s tovarem od výmyslu světa, od jídla, přes ochranné amulety až po léčivé přísady.


Hostinec U Drába

Nachází se v bezprostředné blízkosti okraje náměstí. Jedná se o velký hostinec s bohatou výzdobou a prvotřídními službami. Díky jeho výzdobě ho zvenčí nejde přehlédnout. 
Najít zde můžete lokál, což je výčepní místo pro posezení s přáteli a džbánu dobrého piva nebo číše vína. Najezte a napijte se do sytosti. 

Sdělení vypravěče:
Hostinec u Drába je oblíbený hlavně mezi vyšší vrstvou obyvatelstva. Boháči a šlechticové sem často chodí vyprázdňovat svoje měšce s penězi. Jelikož se ale hostinec nenachází na náměstí, není tu taková koncentrace stráží, proto si šlechticové musejí na svůj majetek dávat pozor. V hostinci se dá přespat a při dostatečné štědrosti z vaší strany se zde výjmečně najde i děvče na jednu noc. Hostinský se s problémovými hosty vypořádá po svém. Je známo, že takovým lidem dá do jídla nebo nápoje jed. Oficiálně to však nikdy nebylo potvrzeno, proto stráže tento hostinec nemohou zavřít. 


Zámek Lithea

Zámek Lithea, je místo, ve kterém úřaduje a žije královská rodina. Stejně jako rezidence ostatních ras je i tato oblast veřejnosti nepřístupna - kromě oprávněných a zvaných osob, speciálních událostí jako jsou plesy, korunovace a podobně. Jedná se o monumentální sídlo, které vábí zraky každého, komu se honosná stavba dostane do zorného pole.


Nemocnice

Nemocnice je obrovská budova v samotném středu města. Má krásnou bílou barvu, je o ní často pečováno. Visí a vlaje na ní hodně praporků, zlaté a bílé barvy, symbolizující noblesu a zdraví. Interiér je také celý slazen do zlaté a bílé, stejně jako hábity sester jsou bílozlaté. Nemocnice se výrazně tyčí nad většinou budov ve městě. 

Sdělení vypravěče:
Král se pečlivě stará o to, aby nemocnice nabízela opravdu ty nejkvalitnější služby. Její pozice ve městě je strategická a praktická a jelikož se nachází přesně uprostřed města, mají to k ní všichni stejně blízko. Pomoc v nemocnici je buď velice levná, nebo úplně zadarmo. V úplném srdci nemocnice se nachází mozaika kompasu na podlaze. Tento symbol je přesným, vyměřeným středem nemocnice i celého města. Není neobvyklé, že v nemocnici léčí také magií. 


Stáje

Stáje jsou nenápadná hned za bránou města. Místa pro koně jsou jak venku, tak i vevnitř. Všechno je ale pod střechou, až na menší výběh, který zde odložené koně mají. Sice si tam moc nepoklušou, ale mohou se napást a trošku se projít či se setkat s jinými koňmi.

Sdělení vypravěče:
Každý, kdo vejde do města na koni, si ho zde musí odložit, jelikož je ve měste zakázán pohyb koní, s vyjímkou stráží. Ve stájích si lze odložit, půjčit a i zakoupit vlastního koně. O koně je zde dobře postaráno. 


Odpadní stoka

Každé město má své stinné kouty, do kterých chce málokdo zavítat. U Ailmaru je to právě odpadní stoka, kde se hromadí všechen odpad z celého města. Právě zde se nachází mrtvoly uhynulých zvířat, výkaly, zbytky jídel či krámů, které už nikdo nepotřebuje. Stoka je také ideální místo, kam schovat mrtvá těla, neboť je zde snad už nikdo nikdy nenalezne. Stoka však ukrývá své tajemství. Můžete zde nalézt poměrně skryté železné dveře, které na první pohled vedou jen do slepé uličky. 

Sdělení vypravěče:
Nechutný zápach, mouchy, mrchožrouti a nemoci. Tak by se dala shrnout odpadní stoka města, do které snad žádný spořádaný občan nechce zavítat. Spadnout do nahnědlé kapaliny protékající kanálem ve stoce snad nikdo nechce, je tedy vhodné být při pohybu opatrný. 

Obchody

Obchod pana Lipschutze

Zde prodává obchodník
Pan Lipschutz


Obchodní zóna města určená k obchodům všeho druhu. Nacházíte se v obchodě pana Lipschutze, jenž tu nabízí svoje zboží. V době jeho návštěvy do Ailmaru přichází bytosti všeho druhu. 

Sdělení vypravěče: 
připravuje se


Krejčovství

Krejčovství je malá nenápadná budova na kraji města. Zvenčí není nijak speciálně označená, jen závěsní cedulí s obrázkem jehly. Vevnitř je to však místo plné barev, stojanů, figurín, ale především šatů všech výmyslů světa. Od praktických oděvů do boje, přes lovecké maskovací šatstvo, až po slavnostní róby a vyzdobené masky. 

Sdělení vypravěče:
Lze zde koupit, opravit, upravit nebo si na míru nechat ušít šatstvo všeho druhu. V krejčovství se často používají drahé látky, které jsou mnohdy dražší než kůň, nebo dokonce drahé šperky. Krejčovství však nebylo ještě nikdy vyloupeno, protože zdejší krejčí je šikovný vynálezce a pokryl svůj podnik pastmi, a časem se stal tak zručným s jehlami a nití, že v kombinaci s jeho přesnými ladnými pohyby se z něj stává efektivní, bojeschopný muž. Krejčí nikdy nešije dva stejné kusy šatů. Jeho kreativita je daleko za hranicemi většiny lidí. Tímto krejčovstvím je často zásobován samotný královský dvůr. 

Domy