Draycott
Nacházíte se v přímořském městě, z něhož vyzařuje temná aura široko daleko. Shlukují se zde podivné bytosti nejrůznějšího charakteru, které patří mezi vyvrhele společnosti. Obyčejný člověk sem jen těžko zabloudí a daleko obtížněji odsud vyvázne živ. Draycott je opravdu zvláštní a ponuré místo, které pro svou atmosféru nejčastěji vyhledávají vlkodlaci, upíři a některé čarodějnice. Uprostřed města se tyčí velká pevnost známá jako Upíří hvozd, která tvoří okázalou dominantu města a zcela udává jeho charakter. Již na první podled je díky této stavbě jasné, na území koho se nacházíte. Kolem této rezidence našlapujte velice opatrně.

Domy

600 zlaých
1000 zlatých
900 zlatých

Centrum města

Upíří hvozd

Sdělení vypravěče:
Pozor: Upíří rezidence
Vstup pouze pro oprávněné osoby nebo pro zvané. 

Strašidelné trosky v místě, kam slunce nedohlédne ani za bílého dne, ozdobené sochami démonů, které na první pohled značí území nemrtvých. 


Tržiště

Obchodní zóna města určená k obchodům všeho druhu. Občas se zde ukáže potulný obchodník, jenž tu nabízí svoje zboží. Jeho sortiment je neskutečně rozšířený a většinou v útrobách svého vozu najde naprosto vše, co potřebujete. V době jeho návštěvy do Draycottu přichází bytosti všeho druhu. 

Sdělení vypravěče:
Potřebujete novou zbraň, lektvar, kouzelný předmět, zbroj či cokoliv jiného? Navštivte v době příjezdu obchodníka ve svém obchůdku v Draycottu. Dejte však pozor, aby zboží, které vám nabízí bylo patřičné kvality. Rád šidí lidi.  


Hostinec U Kata

Otevírací doba:
od 12:00 do 00:00 (otevřeno pouze v herní noci)

Malý lokál na kraji vesnice osvětlený pouze svíčkami, které tvoří pozoruhodnou atmosféru. Stropy plné pavučin, ošuntělý nábytek značí ne příliš prestižní podnik. Ideální místo sloužící jako útočiště vlkodlaků. čarodějnic a upírů.
Hostinec má tři podlaží, která obsahují sklepení, přízemí a první patro.
Ve sklepení můžete nalézt skladiště potravin, alkoholu a základnu personálu. Nemůžete si nevšimnout ani dřevěné rakve. 
V přízemí je lokál a je to první místo, které spatříte, když vstoupíte do hostince. V rohu uvidíte hromadu lidských lebek, které obyčejnému člověku jistě naženou obrovský strach. 
Patro je připraveno pro případné odvážné nocležníky. 

Sdělení vypravěče:
V současné době v podniku obsluhuje hostinský upíří rasy, jenž často a rád míchá koktejly z lidské krve. Traduje se, že ve sklepeních hostince má uvězněno několik lidí, kteří jeho podnik zásobují. 


Temná ulička

Nejtemnější ulice ve městečku, nacházící se mezi městskou zdí a hostincem U Kata. Neexistuje doba, kdy by tu bylo bezpečno a málokterý smrtelník odsud vyšel živý. Buďte proto opatrní. Není radmo si tu zahrávat. 
Přestože ulice není nějak moc dlouhá, její průchod skrz ní vám může připadat jako věčnost. 
Pokud nepatříte mezi smrtelníky, nemusíte se bát. Tady vám už nic nehrozí.

Sdělení vypravěče: 
Traduje se, že osoby, jenž se zde ztratí se už nikdy na svět nenavrátí a už nikdy je nikdo nespatří. Je zvláštní, že se to týká pouze lidí a všech, v jejichž žilách koluje krev. Osoby se tu ztrácí zejména v noci a to tak, že kdo do téhle uličky vejde, se na jejím konci už neobjeví. Obyvatelé mají podezření na některý z upířích gangů, stopy však vedou k místnímu hostinci.


Aréna

Současný šampion arény: Raven

Prostorná aréna, strategicky umístěna hned vedle hřbitova je jednou z dominant města. Veliký ovál postavený z kamene a dřeva je ještě bytelnější, než se na první pohled zdá. Ochozy kolem arény jsou udělané i pro stovky diváků a prostory arény jsou dostatečné jak pro souboje jeden na jednoho, tak souboje i několika bojovníků proti sobě. Výjimkou nejsou ani souboje se zvířaty. Agresivita a odolnost Famyockých zvířat jen přidává celé show na zábavě. 

Sdělení vypravěče: 
Veškeré aktivity v aréně jsou nelegální. Protože se však odehrávají za hranicemi Famyoku, jenž je známý jako země vyvrhelů společnosti, jsou respektovány a král se tamější aktivity snaží ignorovat.

Okolí města

Hřbitov

Hřbitov se nachází nedaleko za městem Draycott. Naleznete zde tisíce zapovězených duší a pohřbených těl připomínajících, že smrt je nám blíž než si myslíme.
Uprostřed hřbitova najdete na zemi pentagram černé magie, který může sloužit k různým rituálům a obřadům. Vedle něj si nemůžete nevšimnout zvláštní sochy, vytesané postavy, která vypadá jako samotný ďábel.
V pozadí hřbitova stojí budova zvaná Mauzoleum. 
Kolem toho všeho pochopitelně najdete několik hrobů.

Sdělení vypravěče: 
Někteří obyvatelé Draycottu si stěžují, že zde prý některé mrtvoly sami od sebe ožívají. Mnoho živých sem pro tyto báchorky raději vůbec nevkročí.


Mauzoleum

Monumentální hrobka  v níž je umístěn popel upířího vládce Murtagha I. 
Skrývá se v ní mnoho tajemství, jako je třeba tajný vchod do podzemních chodeb, které se nachází pod celým městem Draycott. 
Hrobka je vytesená do kamene a ozdobena dvěmi sochami.
Uvnitř manzolea v rohu můžete vidět spousty lidských kostí.

Sdělení vypravěče: 
Vchod do Manzolea je pečlivě uzamčen. Do vnitřních prostor se bez klíče nedá dostat.


Kobky

Podzemí města je plné chodeb vedoucích k zamřížovaným místnostem sloužícím jako vězení.
Vstup sem vede přes dobře skrytý poklop v Mauzoleum, které naleznete na hřbitově.
Spletité bludiště dokáže nepovolanou osobu rychle zahnat do úzkých. Pořádně si pamatujte, kudy jste přišli, už byste nikdy nemuseli najít cestu ven.
Kobky také skrývají místnost s tajnými zásobami. Chodba k ní je však zcela zasypána kamením.

Sdělení vypravěče: 
Vzhledem k tomu, že podzemní chodby navazují na Manzoleum, nelze se do nich dostat bez klíče k němu.
V kobkách hrozí nejen ztracení se v labyrintu chodeb, je tu i nebezpečí zasypání chodeb či padajících kamenů. Chodby se pomalu ale jistě propadávají. Všechny kobky jsou navíc uzamčeny. Možná k nim patří stejný klíč jako k Mauzoleum.