Noypra
Území Noypry z velké části tvoří les, který je domovem elfů. Kvůli jejich posvátnému vztahu k přírodě jsou velmi hákliví na pohyb cizích osob po jejich území. Část elfů příležitostné cizí návštěvy akceptuje téměř bez problémů, druhá s velkým sebezapřením a třetí vůbec. Stále ale platí, že se jedná o vcelku izolovanou oblast i rasu, která je zvyklá spoléhat sama na sebe a nestarat se moc o okolní dění. Pokud se tedy chcete procházet po území Elfího lesa bez zbytečných problémů, snažte se po něm pohybovat s co největší opatrností. .

Pravidla oblasti

§ (1) V oblasti lesa se může bezúhonně pohybovat pouze ten, kdo respektuje jeho zásady:
- Měj v úctě les i jeho obyvatele
- Respektuj řád nastolený elfy
- Nevstupuj do posvátného lesa a nepřibližuj se ke Stromu poznání
§ (2) Chování, které bude na území lesa shledáno jako nepatřičné, bude trestáno podle uvážení elfa, který na nekalost přijde. V případě, kdy si s osobou či osobami nebude vědět rady, nahlásí problém Strážkyni.
§ (3) V případě rozhodování při shromáždění má poslední slovo Strážkyně, která nesmí řadit své zájmy nad zájmy celé rasy