Obchodnický cech
Poskytovat zázemí k práci i potěšení všem kdož jej chtějí naleznout a nehledají problémy

Reálie klanu

Rozpoznávací znak
Obecně je jako společný znak brán znak vah ať už vyšívaný nebo ve formě amuletu. Tyto váhy by členové měli nosit viditelně

Historie klanu
Cech vlastně teprve momentálně vzniká. Orren a jeho žena se snaží pomalu zvelebovat budovy a místnosti v cechu a dát do kupy něco, co by mohlo pomoci produkovat mnoho věcí, stejně jako zabavit spousty tvorů.


Pravidla klanu
1) člen cechu vědomě nepřispěje k ničemu co by ohrozilo jej samotného ,cech nebo kohokoliv z členů cechu
2)člen cechu vykládá úměrné úsilí k tomu aby se cech rozrůstal a prosperoval.
3) člen cechu respektuje veškerá rozhodnutí vzniklá na cechovních radách a dbá všech zákonů tak aby neporušil pravidlo číslo 1)
4) je nemyslitelné aby člen cechu ublížil nebo usmrtil jiného člena, nebo někoho z klientů.
5 nepsané pravidlo) členové cechu by se měli podílet na akcích které rozšíří jejich věhlas nebo získají peníze měli by pokud to je jen trochu možné pracovat spolu tak aby v dané situaci dosáhli nejlepšího výsledku. Členové cechu by také měli přispívat na fungování jeho zázemí a na další růst. 

Hlavní budova

Zasedací místnost

Kruhová místnost s kruhovým stolem osvětlená s pohodlnými židlemi sloužící k zasedaní cechu.


Orrenův pokoj 


Skladiště


Pokladnice


Únikové tunely

Hostinec

Lokál

Honosně zařízený lokál nešetří na osvětlení ani výzdobě součástí lokálu jsou i takzvané koje tedy část kde je stůl a židle oddělena dřevěnou přepážkou a závěsem od okolí aby zde bylo možné mít i menší soukromí. Nad lokálem visí pořádná palice pro místního barmana stejně jako série malých zvonečků 


Sál rozkoše


Pokoj


Lázně


Tunely

Stáje

Ustájení


Výběh

Budova řemesel

Kovárna


Krejčovna