Registrace klanu
Klany rozšiřují možnost uzavírání společenství. Umožňuje spolupráci mezi jednotlivci nehledíc na rasu.

Založení nového klanu stojí 100 zlatých, postavy se na něj mohou i složit.
Po založení klanu je možné si v herních výhodách zakoupit výhody pro klan. 


Registrace klanu

Pro vybrání obrázku rezidence klanu použijte herní Google disk. Obrázek zašlete v příloze.
Pro vytvoření znaku klanu můžete použít tento odkaz, vytvořený znak zašlete jako printscreen obrazovky, nebo si můžete použít svůj vlastní obrázek.