Území Famyoku
Na území Famyoku se nachází rezidence dvou ras: Hrad rituálních čarodějek a Vlkodlačí jeskyně. Útočiště můžete najít i v Bažinách, kde se nachází původní obydlí čarodějnic, jež se zde před několika lety skrývaly. Budete-li pokračovat v cestě, narazíte na skaliska, z nichž stéká vodopád, pokračující v zurčící řeku ústící do jezera, které je asi nejhezčím místem Famyoku. Na famyockém území najdete několik míst, kam slunce nedohlédne ani za bílého dne. Mezi ně patří i Les smrti, kterému je dobré se vyhýbat obloukem, a to nejen kvůli městu Draycottu, jenž se v něm nachází, ale také kvůli strašidelným příběhům o něm kolujících.

Domy

Volný - 200 zlatých
Volný -100 zlatých
Volný -1000 zlatých
Volný -250 zlatých

Rezidence ras

Vlkodlačí jeskyně

Sdělení vypravěče:
Pozor: Vlkodlačí rezidence
Vstup pouze pro oprávněné osoby nebo pro zvané.
  

Nenápadné, malé dveře pod nejvyšším stromem v lese ukrývají mnohem více, než lze na první pohled očekávat. Nachází se za nimi rozsáhlý, avšak temný komplex různých tunelů a mísností, sloužící jako domov smečce vlkodlaků. Už po otevření těch malých dvířek na případného návštěvníka dýchne pocit nebezpečna tak mocný, že každý, co tu nemá co dělat raději vezme nohy na ramena. Díky své celkové nenápadnosti je tato rezidence málo hlídaná oproti hradům a panstvím. Potkat však vlkodlaka v úzké chodbě jeskyní je však pro možného lupiče daleko nebezpečnější, než se snažit proklouznout kolem stráží u hradní brány. Samotná jeskyně oplývá nejrůznějšími otázkami, na kterou neznají odpověď ani vlkodlaci, kteří se zde usadili. Kdo a proč tento komplex vytvořil? Proč jeho chodby připomínají bludiště? Nejznepokojivější fakt je však ten, že celá jeskyně je postavena způsobem, jako by se snažila udržet cosi neznámého uvnitř, a ne držet ostatní venku. 

Lokace

Bažiny

Bažiny se rozléhají kolem skalisek, jež ohraničují území Famyoku. Není lehké je zdolat a přežít. Jsou velmi zrádné. Uprostřed bažin se nachází zchátralá stavení, které případným nocležníkům umožní útočiště. 
Při pohybu v bažinách si hlídejte svoje kroky. Nikdy totiž nevíte, kdy vám noha sjede do hlubin a už nebude cesty zpět.  

Sdělení vypravěče
V některých obydlích v bažinách přespávají královi vojáci, jenž stráží hranice Famyoku. Tyto původně čarodějnická obydlí jsou výborným útočištěm. Buďte proto opatrní.


Popraviště

Tiché a klidné místo, které vypadá, jako by se po něm prošla samotná Smrt. Hrobové ticho, přerušované občasným krákoráním havranů, kteří chtějí pozřít nějakou mršinu a bedlivě vyčkávají na příležitost. Nachází se tu šibenice, popravčí špalek i dřevěný pranýř. 

Sdělení vypravěče:
Místo pro konání poprav. Je to asi jediné místo, které využívá král v oblasti Famyoku. Věří totiž, že veškerá špinavá činnost by měla zůstat za hranicemi této země.


Řeka

Zurčící voda prohánějící se po údolí mezi lesy. Divoká řeka razící si svou cestu. Proudy v ní jsou velmi nebezpečné a nejednoho opovážlivce připravila o holý život.  

Sdělení vypravěče:
Tato řeka není vhodná ke koupání a celkově je dobré držet se od ní v bezpečné vzdálenosti. Její proud je tak silný, že osoba padnoucí do útrob řeky, si může okamžitě podepsat ortel. 


Jezero

Rozlehlé jezero, do kterého ústí místní řeka. Jakmile se ocitnete na jeho březích, dýchne na vás chladný vánek. Pokud si nevystačíte s jeho břehy, můžete své tělo smočit v jeho vodách, jehož vlny z vás smyjí únavu i stres. 

Sdělení vypravěče:
Oproti řece je jezero klidné místo, vhodné na vodní radovánky.


Vodopád

Řeka nabírá volného pádu a připravuje tak neuvěřitelnou podívanou. Hučící voda stékající kolmě po skále dolů přímo do jezera.  

Sdělení vypravěče:

Vodopád je místo mnoha lidmi spojováno s bohy, kteří roní obrovské slzy při pohledu na chování lidí. Je všeobecně známo, že za vodopádovou zdí se nachází obrovské ložisko safíru, který svými magickými vlastnostmi dává řece a vodopádu jejich sílu. 


Skaliska

Skaliska jsou nádherným místem rozléhající se jako přírodní ochrana města a jeho okolí. Jen pár paprsků proniká do těchto tmavých a zarostlých končin. V úkrytu vysokých stromů se pyšní vysoké skály s několika jeskyňkami, které lze využít k dočasnému pobytu. 

Sdělení vypravěče:
V okolích skalisek si dávejte pozor na odpadávající kameny, které vás mohou nepříjemně zranit. Nedaleko se také pohybuje smečka vlků, jejichž hladové krky se nebojí zaútočit na kohokoliv.


Les smrti

Místo, kam slunce nedosáhne ani za bílého dne, lidská duše se sem bojí vkročit a někteří jedinci se mu vyhýbají úplně, neboť jakmile vstoupíte, dýchne na vás tajemná atmosféra. Své přízvisko dostal kvůli příběhům s ním spjatým. Jsou bytosti, na které atmosféra lesa naopak působí až uklidňujícím dojmem... 

Sdělení vypravěče:
Ve starých elfských spisech se lze dočíst o prastaré bitvě mezi už vyhynulými obry a lidmi na velké Famyocké pláni. V této bitvě padlo tolik lidí a obrů, že jejich těla vytvořila bohatou půdu ze které vyrostl nechvalně známý les smrti. Právě duše všech padlých z něj dělají tak strašlivé místo přinášející smrt. 


Obětní skála

Rituální místo čarodějnic skryté nedaleko lesa smrti, možná i proto patří k místům, kam slunce nemůže ani za bílého dne. Mnoho lidí se sem bojí chodit pro prapodivné historky, které o této skále kolují.  

Sdělení vypravěče:

Obětní skála je často používána čarodějkami, i když nimi nebyla vytvořena. Jde o místo kde se z nějakého důvodu koncentruje energie mrtvých z lesu smrti která přesvědčuje bytosti, že se zde chtějí zabít nebo se stát obětí u rituálu. Čarodějky toto vědí a tak tu vykonávají rituály, když mají dobrovolné oběti.


Úkryt

Malá nocležna sloužící jako útočiště náhodného kolemjdoucího skrytá ve stromě před zraky nechtěných návštěvníků. 

Sdělení vypravěče:

V úkrytu lze vždy najít základní potraviny jako kousek chleba a kaluž vody, ve které voda nedojde, protože do ní vždy dotéká podzemní. Kusy chleba a bobule zde nechávají různá zvířata a pocestní.


Magický les

Magicky vyhlížející les skrývající mnohá tajemství. Jeho zvláštní kouzlo k sobě přitahuje bytosti různého charakteru.

Sdělení vypravěče:

Magický les roste na půdě bohaté na různé vzácné kameny a rostliny, takže magie všeho druhu je zde několikanásobně mocnější. Lidi sem rádi chodí protože vzduch tady tvoří ze tří procent ópium. Elfům zde na kůži vznikají krásné svítící ornamenty které po odjezdu mizí. Také jim svítí oči.


Les

Naprosto běžný les bez jakýchkoliv nevítaných zvláštností. Ideální místo pro odpočinek či pro túru za houbami. 

Sdělení vypravěče:

Les je místo tak obyčejné, až je to neobyčejné. V královském městě koluje fáma, že někde v brlohu vlkodlaků mají popsanou mapu za pokladem zakopaným někde v lese, kterého se chtěl starý král navěky zbavit. Nikdo však zatím neví proč. O mapě ví jen málo kdo, a protože se pokladu bojí, tak ho nehledají. Ovšem kdoví co je zač...