Herní svět - RPG Famyok

Herní svět

 

Ostrov Aeria obydlený rozličnými rasami je rozdělen na tři části. Neutrální Daerii, lidsko-elfskou Noypru a temný Famyok, místo vyvrhelů společnosti, obydlený vlkodlaky, upíry, čarodějnicemi a některými vyhnanými lidmi.

V Daerii se nachází hlavní město tohoto království – Ailmar, naleznout tu můžete i královský palác Lithea, jenž je hlavním sídlem královské rodiny, která vládne celé říši. Na severu říše můžete najít hory, které jsou celoročně pokryté sněhem a proto nesou výstižný název - Ledové hory. V něm se ukrývá hrad Bílých čarodějů a Mágů. Celá země je pohlcena hustým a nebezpečným pralesem, kterým však vede několik bezpečných cest.
V Noypře se nachází elfí vesnice Calima uvnitř posvátné části lesa, do které její obyvatelé nenechají vstoupit nikoho nezasvěceného, kdo by lesu mohl ublížit.
Famyok, nejtemnější část ostrova je z velké části ohraničena skalami, pobřežím a bažinami. Jediný průchod do a z Famyoku je přísně hlídán, aby se zabránilo nájezdu temných ras, jako jsou vlkodlaci a upíři, do ostatních říší. Nachází se zde Upíří rezidence, Vlkodlačí jeskyně, rezidence Rituálních čarodějek a mágů a město Draycott. 

 

Daeria

Daeria je neutrálním územím ostrova. Platí zde přísné zákony, jejichž porušení se bez milosti trestá. Jakýkoliv konflikt je okamžitě řešen a nezůstává bez důsledného prošetření a následného rozsudku nad viníkem, kdy výjimkou není ani trest smrti. Mezi nejčastější návštěvníky a obyvatele města patří lidé. Narazit zde můžete ale i na zástupce ostatních ras. Výjimkou jsou upíři, kteří se zde mohou zdržovat pouze v noci, když vylézají ze svých skrýší. V tu chvíli atmosféra města získává zcela jinou podobu. Na severu říše můžete najít hory, které jsou celoročně pokryté sněhem a ledem možná právě proto se jim přezdívá Ledové hory. Téměř celá země je pohlcena hustým a nebezpečným pralesem, s výjimkou východojižní části, kde je pustina, kterým však vede několik bezpečných cest. V zemi také najdete královské město Ailmar s královským palácem Lithea, vesnici Ethos nebo Hrad bílých čarodějnic. Území Daerie navazuje na Noypru, dělené jsou řekou nesoucí jméno Lunet.

Hydrosféra
Led 30%
Voda 5%

Clima
Zde se střídají běžně všechny čtyři roční období.

Minimální teplota: -20°C
Průměrná teplota: 25°C
Maximální teplota: 40°C

 

Famyok

Famyok je domovem temných bytostí, které jsou na toto místo přitahovány svou silnou aurou, která je vnímatelná kolem celé části ostrova. Je zároveň velmi dobře skryt před zraky všech, a temné bytosti se zde díky této skutečnosti mohou chovat přirozeně, bez předstírání. Mezi lidmi kolují neblahé historky o těchto končinách, proto se jim raději vyhýbají. Nacházíte se na území upírů, čarodějnic a vlkodlaků. Vyvrhelové společnosti zde našli své útočiště. Procházejte touto oblastí obezřetně. Nikde si nemůžete připadat v bezpečí.

Hydrosféra
Led 0%
Voda 10%

Clima
Minimální teplota: -25°C
Průměrná teplota: 18°C
Maximální teplota: 35°C

 

Noypra

Noypra je území věčného léta, z velké části ji tvoří les, který je domovem elfů. Kvůli jejich posvátnému vztahu k přírodě jsou velmi hákliví na pohyb cizích osob po jejich území. Část elfů příležitostné cizí návštěvy akceptuje téměř bez problémů, druhá s velkým sebezapřením a třetí vůbec. Stále ale platí, že se jedná o vcelku izolovanou oblast i rasu, která je zvyklá spoléhat sama na sebe a nestarat se moc o okolní dění. Pokud se tedy chcete procházet po území Elfího lesa bez zbytečných problémů, snažte se po něm pohybovat s co největší opatrností. Vstup do Posvátné části lesa je však nepovolaným osobám zakázán.

 

Hydrosféra
Led 0%
Voda 20%

Clima
Minimální teplota: 15°C
Průměrná teplota: 30°C
Maximální teplota: 45°CPřihlásit se

Odkazy

 Související obrázekVýsledek obrázku pro facebook pngSouvisející obrázek

Spolupráce

Naše ikona

Spolupracující projekty

 

 

Grafika

Vypravěc Bunny
Martell

 

Speciální poděkování
Terry Morco
Tir
Martell
Andromeda
Vypravěč Bunny
Koira
T-bolt
Alia