Herní svět - RPG Famyok

Počet postav

Člověk (31)
Elf (26)
Bílý mág (21)
Rituální mág (22)
Vlkodlak (23)
Upír (22)
Temný elf (11)

online

0 online postavy


Herní svět

 

Ostrov Aeria obydlený rozličnými rasami je rozdělen na tři části. Neutrální Daerii, lidsko-elfskou Noypru a temný Famyok, místo vyvrhelů společnosti, obydlený vlkodlaky, upíry, čarodějnicemi a některými vyhnanými lidmi.

 

V Daerii se nachází hlavní město tohoto království – Ailmar, naleznout tu můžete i královský palác Lithea, jenž je hlavním sídlem královské rodiny, která vládne celé říši. Na severu říše můžete najít hory, které jsou celoročně pokryté sněhem a proto nesou výstižný název - Ledové hory. V něm se ukrývá hrad Bílých čarodějů a Mágů. Celá země je pohlcena hustým a nebezpečným pralesem, kterým však vede několik bezpečných cest.
 

V Noypře se nachází elfí vesnice Calima uvnitř posvátné části lesa, do které její obyvatelé nenechají vstoupit nikoho nezasvěceného, kdo by lesu mohl ublížit.
 

Famyok, nejtemnější část ostrova je z velké části ohraničena skalami, pobřežím a bažinami. Jediný průchod do a z Famyoku je přísně hlídán, aby se zabránilo nájezdu temných ras, jako jsou vlkodlaci a upíři, do ostatních říší. Nachází se zde Upíří rezidence, Vlkodlačí jeskyně, rezidence Rituálních čarodějek a mágů a město Draycott. 

Daeria je neutrálním územím ostrova. Platí zde přísné zákony, jejichž porušení se bez milosti trestá. Jakýkoliv konflikt je okamžitě řešen a nezůstává bez důsledného prošetření a následného rozsudku nad viníkem, kdy výjimkou není ani trest smrti. Mezi nejčastější návštěvníky a obyvatele města patří lidé. Narazit zde můžete ale i na zástupce ostatních ras. Výjimkou jsou upíři, kteří se zde mohou zdržovat pouze v noci, když vylézají ze svých skrýší. V tu chvíli atmosféra města získává zcela jinou podobu. Na severu říše můžete najít hory, které jsou celoročně pokryté sněhem a ledem možná právě proto se jim přezdívá Ledové hory. Téměř celá země je pohlcena hustým a nebezpečným pralesem, s výjimkou východojižní části, kde je pustina, kterým však vede několik bezpečných cest. V zemi také najdete královské město Ailmar s královským palácem Lithea, vesnici Ethos nebo Hrad bílých čarodějnic. Území Daerie navazuje na Noypru, dělené jsou řekou nesoucí jméno Lunet.

 

Hydrosféra
Led 30%
Voda 5%

Clima
Zde se střídají běžně všechny čtyři roční období.

Famyok je domovem temných bytostí, které jsou na toto místo přitahovány svou silnou aurou, která je vnímatelná kolem celé části ostrova. Je zároveň velmi dobře skryt před zraky všech, a temné bytosti se zde díky této skutečnosti mohou chovat přirozeně, bez předstírání. Mezi lidmi kolují neblahé historky o těchto končinách, proto se jim raději vyhýbají. Nacházíte se na území upírů, čarodějnic a vlkodlaků. Vyvrhelové společnosti zde našli své útočiště. Procházejte touto oblastí obezřetně. Nikde si nemůžete připadat v bezpečí.

 

Hydrosféra
Led 0%
Voda 10%

Clima
Zde se střídají běžně všechny čtyři roční období.

Noypra je území věčného léta, z velké části ji tvoří les, který je domovem elfů. Kvůli jejich posvátnému vztahu k přírodě jsou velmi hákliví na pohyb cizích osob po jejich území. Část elfů příležitostné cizí návštěvy akceptuje téměř bez problémů, druhá s velkým sebezapřením a třetí vůbec. Stále ale platí, že se jedná o vcelku izolovanou oblast i rasu, která je zvyklá spoléhat sama na sebe a nestarat se moc o okolní dění. Pokud se tedy chcete procházet po území Elfího lesa bez zbytečných problémů, snažte se po něm pohybovat s co největší opatrností. Vstup do Posvátné části lesa je však nepovolaným osobám přísně zakázán.

 

Hydrosféra
Led 0%
Voda 20%

Clima
Země večného léta. Přihlásit se

Ostatní


Spolupráce


Eriniamus

iHogwartsTÝM PROJEKTU
» Azerethia
» Virusxteen
» Irismia
» Atsushi Hatuge
» Tir
» Martell
» Morgana
» Ju


PODĚKOVÁNÍ
» Nettie
» Terry Morco
» T-Bolt
» Filius Flitwick
» StrangeKami
» Vypravěč Bunny


FINANČNÍ POMOC
» Andromeda
» Koira
» Aila


V neposlední řadě patří dík i všem našem hráčům