Náboženství - RPG Famyok

Počet postav

Člověk (34)
Elf (21)
Bílý mág (22)
Rituální mág (24)
Vlkodlak (22)
Upír (26)
Temný elf (4)

online0 online postavy


Náboženství

 

Rozdělení náboženství dle světů...

Famyok
 Ve Famyoku není víra v jakéhokoliv boha velice rozšířena. Lidé se modlí k přírodě a nadpřirozeným bytostem, o ponechání svého života o den déle, zatímco upíři se občas pomodlí ke Slunci, že je ještě nespálilo a že je brzo nechá vládnout světu. Přesto jsou zde i noví upíři, kteří se rozhodli zachovat si něco z lidského života, a zůstali věrni své víře, kterou je s velkou pravděpodobností víra v boha Quentiho.

Noypra
 Noypra je bohem pochválená Země. Jsou zde tři různé názory na víru a taktéž dva druhy víry. Lidé většinou uznávají boha Quentiho za jediného pravého vládce, ale někteří buď nevěří vůbec, nebo se rozhodli věřit ve všemocnou přírodu v podobě Naturalismu. Tuto víru vyznává většina elfů.

Daeria
 V Daerii se velmi rozšířilo náboženství v boha Quentiho. Díky příchodu bílých čarodějek a mágů se stal však velmi populární Spiritialismus, který je nedílnou součástí jejich počínání. I zde najdou uplatnění i ostatní náboženství od Naturalismu po Solarismus. 

 

Bylo pojmenováno po muži, Quentim, který spojil všechny tři království. Je to bůh štědrosti a lásky. Den, kdy jej jsou povinováni uctívat všichni jeho věřící, je druhá Ni v měsíci.
Toto náboženství vyznává většina lidí, ať už žijí v jakékoliv zemi, zejména z toho důvodu, že tak byli učeni odmalička. 
Znak si Quentisté vybrali dle jeho obrysu v zjevení člověka, jež jej začal poprvé šířit. Uchovává v sobě jistou moc, která může být účinná lehce proti upírům, ale hlavně proti nevěřícím, kteří i když nevěří cítí jeho magickou sílu. 
Pravdou však je, že znak je naprosto obyčejný a obvykle se jeho magické schopnosti objevily jen z povídaček, kterým začali lidé věřit, přesto pokud lidé věří dostatečně, mohou ucítit jak se jim z místa, kde znak drží, začne tělem šířit teplo.
Znakem je uzel, který je propletený ve tvaru srdce, a bývá vyobrazován na všem možném. Ať už jako amulet, tak i jako znamení vlastnictví.

 

Způsoby uctívání
 Mnoho věřících v průběhu věků mělo pocit, že s nimi velký Quenti mluví. Vždy to však bylo při jiném typu uctívání. Tedy, pokud budete v nouzi, můžete zkusit vše, ale nikdy není jisté, že vám odpoví. Přece jen, někteří z věřících požívali všemožné látky, aby si ulehčili komunikaci s bohy.

Půst - Jedním z nejčastěji praktikovaných způsobů úcty je půst. Věřící každoročně jí střídmě a neutrácí moc věcí. Obvykle se půst drží celý týden, načež začne hodování jako oslava, že je Bůh Quenti neuvrhl do nemilosti, ať už by to bylo z jakýchkoliv důvodů.

Modlitba - Společná modlitba, druhé Ni v měsíci se konají na náměstí měst. Věřící stráví obvykle hodinu až dvě plnohodnotným modlením se za kohokoliv blízkého i klidně sebe. Způsoby modlení jsou různé, však navenek musí všichni věřící klečet na zemi s rukami spojenými s okolními sousedy.

 

Slavnosti Quentistů
 Je mnoho slavností, na které mají Quentisté povoleno chodit, však jeden z nich je naprosto povinný všem.

Hodování - Quentisté se sejdou po týdnu půstu v hostinci a prohýří celou noc. Je jedno, jak si ji vyberou strávit, však vše je viditelné a společné. V tu chvíli se společnost rozděluje na mnoho skupinek, ať už je to ta, která chce strávit celý večer v objetí alkoholu, či nějaké ženy nebo muže. Obvykle se mezi účastníky prochází i nějaký z místních rozšiřovatelů drog, aby Quentisté neměli nějaké potíže s nečekaným potomkem, či čímkoliv jiným. 

 

 

Naturalismus není založen na uctívání boha či božstev, místo toho podřizuje svůj životní přístup principům, jež fungují v přírodě. Jedná se tedy o přístup, který až s posvátností přistupuje k přírodnímu řádu. Naturalisté vždy jednají v duchu přírody, s ohledem na faunu a flóru. Naturalismus nemusí být tedy nutně jen náboženství, ale i myšlenkový směr. Myšlení v duchu Naturalismu mohou tedy mít jakákoliv stvoření bez ohledu na víru - ať už jsou Quentisté, Spiritualisté či Solaristé - i tak si mohou přírody vážit. 
S Naturalismem se mezi lidmi nejčastěji setkáme u poutníků, kteří vyměnili život ve společnosti za život v řádu přírody. 

Vizuální spojení Naturalismu
Naturalismus ve smyslu náboženském je spojován s elfy, kteří řád přírody uctívají natolik, že mu podřizují své hodnoty. Oddanost lesu je pro ně přirozená a to kvůli těsnému spojení, které s flórou a faunou mají. Řád přírody jim připadá jako směrodatný, správný, a proto jej dodržují, podporují a ochraňují.
Svátky jsou spojovány s uctíváním přírody či Stromu (hlavně v případě lesních elfů), který je vnímán jakožto hlavní zdroj života a magické energie lesa.

 

Způsoby uctívání
Na rozdíl od náboženství ostatních je předmět jejich uctívání hmotný, reálný, a to je jeden z důvodů, proč je jeho charakter jakožto náboženství zvláštní. Naturalismus se nesoustředí na modlitby či potřebu spásy v aktuálním či příštím životě jedince. Naturalismus usiluje o udržování řádu obecně, k čemuž má vést život v sounáležitosti s chodem přírody.

 

 


Solaristé jsou jistou dvousečnou zbraní. Toto náboženství vyznávají jak lidé, tak i upíři. Lidé převážně ze strachu z nadcházejícího možného vládnutí upírů, kdyby Slunce jednou zašlo a již nevyšlo, tedy by byl svět navždy ponořen do temnoty; a upíři z toho důvodu, že děkují Slunci za prodloužení života zase o další den s předpokladem, že alespoň jednou zajde nejméně o den více a budou moci vládnout celé Aerii.

Zvyky
Zvyky Solaristé moc nemají, jejich celá víra je postavena na principu řečení slov díků ke Slunci a každý večer položení misky medu na okno, neboť to je řečeno jako přivolávač Slunce. Upíři však dělají přesný opak a misku krve pokládají do sklepa, aby přivedli konečnou temnotu. 

 

Využití v praxi
Toto náboženství se jeví jako nejvíce funkční, neboť před každým spánkem miska položená ne-upíry na parapet takzvaně zapřičiňuje další den světlo, zatímco upíří miska položená těsně před svítáním do sklepa zaručuje opětovné navrácení temnoty po probuzení. Bytosti jsou tedy obecně šťastné z domnělého naklonění Boha v jejich prospěch.

 

 

 

 


Jedná se o náboženství, které vyznává většina bílých čarodějek a mágů. Vzývá nadpřirozeno a duchovno a razí heslo: "Svět má duchovní základ." Je preferován psychický svět před fyzickým.

 Sacer spiritus - Svatý duch
Svatý duch je nehmotná bytost, která provází Bílé čarodějky a mágy od nepaměti. Podle pověsti se nachází na jejich hradě, který opatruje před nezvanými hosty a skrývá veškerá jeho tajemství. Nikdo ho nikdy neviděl, ale vypráví se, že nemá žádný tvar ani barvu, proto si ho každý představuje jinak. Svatý duch je nekonečnou zásobárnou energie, kterou duch předává svým svěřencům, ať už jsou kdekoliv.

 Komunikace se Svatým duchem pro získávání energie
Komunikovat se Svatým duchem se dá mnoha způsoby. Vy si můžete vybrat ten, který je vám nejpříjemnější.
Meditace - Zazpívejte si k meditaci nějaké lehké relaxační refrény a vyčkejte na poselství, čerpejte energii a odpočiňte si.
Modlitba - Může probíhat nahlas, ale i v duchu. Použít lze známé osvědčené modlitební texty či si vymyslet svůj vlastní. Mezi nejčastější modlitbu patří - De industria orationis.

De industria orationis
Ora Sancte nobis Spiritus,
hoc tempore ad auxilium nostrum,
Nunc ergo confortamini,
ad invicem accipitis.

Dopis - Napište Svatému duchovi psaní, upřímně mu sdělte, proč jej kontaktujete, dopis potom nahlas přečtete.
Vizualizace - Zavřete oči, představte si svého Svatého ducha a promlouvejte k němu klidným hlasem.

 

Slavnosti spiritalistů
 Slavnosti bílé magie a každoroční obřad na zahnání černé (rituální) magie
Obřad začíná s východem slunce a končí jeho západem, započíná přinášení ovoce, zeleniny, plodů a květin do altánku v hradě bílých čarodějek, kde se zapálí bílé a zlaté svíčky na očištění světa od zlé magie. Někdy jsou použity i vonné tyčinky či kadidlo (zřídkakdy se vypustí pár holubic symbolizující mír a čistotu). Ženy jsou oblečeny do jednoduchých bílých šatů s květinovými věnci na hlavě a jsou bosé. Muži mají slavnostní bílé roucho se zlatým zdobením. Celý obřad spočívá v bubnování, tanci, zpěvu oslavných písní a písní zahánějících zlo. Je doprovázený slavnostní hostinou a holdování vína. Není výjimkou, když během slavností účastníci konzumují i Naete nebo Quell. Starší kouzelníci učí mladší o sebepoznání a síle ducha, případně je učí novým schopnostem. Následující den se odpočívá a medituje.

 

Rozšíření náboženství na ostrově Aeria
Myšlení a život elfů na v Daerii je z převážné části řízen v duchu Naturalismu, který má silný vliv na podobu elfí kultury. Objevují se však i výjimky, mezi které patří i pár jedinců vyznávající božstva, jež jsou ostatním členům stejné rasy známá jen okrajově. Jedná se o rodiny, které buď mají kořeny mimo aerijský ostrov, nebo jedinci, kteří s tímto náboženstvím přišli do kontaktu jiným způsobem. Elfové obecně jsou vůči Argh'endelu tolerantní, jelikož se jedná o náboženství, které se v zásadních věcech shoduje s životním přesvědčením elfů vyznávajících Naturalismus. Bavíme se tedy hlavně o Noypře a lesních elfech. Vzhledem k převaze Naturalismu jsou však zvyky spíše soukromou záležitostí než-li věcí veřejnou. Bližší informace o zámořském náboženství má pouze hrstka obyvatel Aerie, proto je třeba si bližší informace dohledat herně - buď prostřednictvím setkání s osobou, jež Argh'endel přímo uctívá, či zná zvyky a principy zámořského náboženství z knih (Strážkyně).Přihlásit se
Ostatní


Spolupráce

Eriniamus

iHogwarts

 
Grafika

Vypravěc Bunny
Martell

 
Poděkování

Terry Morco
Tir
Martell
Andromeda
Vypravěč Bunny
Koira
T-bolt
Alia