Bílé čarodějky a mágové - RPG Famyok

Bílé čarodějky a mágové

 

 

Charakteristika
Bílé čarodějnice a mágové jsou lidská těla propletená a mírně pozměněná magií. Vyskytují se proto skoro všude, kde se vyskytují obyčejní lidé. Díky jejich postavení ve společnosti se pohybují však nejvíce v Daerii na území krále. Někteří mají zastoupení přímo v zámku Lithea po boku krále, jiní se sdružují v Ledových horách ve svém vlastním panství. Jejich magické síly jsou spojeny s obřady, modlitbami a jinými událostmi pro soustředění jejich schopností. Většinou žijí ve svém vlastním světě a soustřeďují se na své vlastní záměry, dbají však na spravedlnost a pokud mají pocit, že je jejich zasáhnutí potřeba, nastolují pořádek. Čarodějky se díky magii ve svém těle dožívají o něco déle než lidé, a platí, že čím je mág více spjat s magií, tím déle jeho život bude trvat. Do jisté míry je to pravda, ne vždy jsou však jejich touhy pro nikoho nějak omezující. V historii byly zaznamenány dokonce i tři extrémní případy, kdy mág nechal sebou protékat tolik magie, až jeho fyzické tělo úplně zlikvidovala a zůstalo pouze věčně žijící stvoření z čisté magické energie držené pospolu lidskou duší, bez tělesné schránky s nevídanou magickou mocí. Takové bytosti se říká Fallar.

Jelikož je magií potřeba porozumět, čarodějky a mágové jsou většinou alespoň průměrně inteligentní osoby, které se nevrhají bezhlavě do boje, i když může být jejich magie právě na to uzpůsobená. Kvůli neshodám a problémům minulosti, mnohdy i současnosti, se bílé čarodějnice a mágové, absolutně nesnesou s rituálními. Jejich přesvědčení jim nedovoluje mít jakýkoliv bližší vztah. Výjimky však potvrzují pravidlo, ale není to příliš častá záležitost. Protipóly v magii v jejich těle jim dokonce způsobují nepokoj, nervozitu až agresi, když jsou v blízkosti opačného protipólu.

 

 

Vzhled
Čarodějky se vzhledem neliší od lidí. Vlastně se jedná o rasu lidí, která nabyla magických schopností. Většinou však bývají fyzicky méně silní, neboť využívají hlavně magické interakce, s výjimkou paladinů.

 

 

Oděvy
Čarodějky a mágové nosí stejně jako lidé oblečení vyrobené hlavně z vlny a lnu. Vzhledem k jejich častému pohybu v Ledových horách nosí však také zateplené oblečení z kožešin doplněné o kožichy a pláště. Od lidí se svou módou liší především hábity, sutanami pro mnichy nebo různými jinými volnými kusy oblečení. Ty jsou často laděny do světle modrých barev a tkaniny jsou často zdobené a vyšívané. Paladinové jsou oděni v lehčích nebo těžších zbrojích. Mezi nejčastěji nošené šperky patří jakékoliv přívěšky s křišťály. Výše postavení jedinci v řádu bývají honosně oblečení a výše postavení paladinové nosí kvalitnější zbroje.

 

 

Zvyky a tradice
Slavnosti spiritualistů

Slavnosti bílé magie a každoroční obřad na zahnání černé (rituální) magie
Obřad začíná s východem slunce a končí jeho západem, započíná přinášení ovoce, zeleniny, plodů a květin do altánku v hradě bílých čarodějek, kde se, zapálí bílé a zlaté svíčky na očištění světa od zlé magie, někdy jsou použity i vonné tyčinky či kadidlo (zřídkakdy se vypustí pár holubic symbolizující mír a čistotu). Ženy jsou oblečeny do jednoduchých bílých šatů s květinovými věnci na hlavě, jsou bosé. Muži mají slavnostní bílé roucho se zlatým zdobením. Celý obřad spočívá v bubnování, tanci a zpěvu oslavných písní a písní zahánějících zlo, doprovázený slavnostní hostinou a holdování vína. Není výjimkou, když během slavností účastníci konzumují i Naete nebo Quell. Starší kouzelníci učí mladší o sebepoznání a síle ducha, případně je učí novým schopnostem. Následující den se odpočívá a medituje.

Přijímací obřad
Každý nový příslušník bílé magie bude oficiálně přijat do řádu Světla Velmistrem ve vstupní síni. Při tomto přijímacím obřadu bude také zbaven všech svých prohřešků z minulosti s výjimkou vražd a velezrad a od té doby se dotyčný stává členem řádu jako novic, který se řídí řádem hradu. Obřad trvá několik hodin, přítomni jsou povinně Velmistr a Arcimágové. Nepovinně se může zúčastnit každý, kdo má zájem, a je vpuštěn do města. Ve chvíli, kdy je Novic prohlášen za plnohodnotného člena, spadá pod ochranu řádu bílých mágů

Společné výcviky, modlení
Pokud se v řádu Světla jeho členové domluví a projeví zájem, je zde možnost pořádat společné sezení, které můžou strávit formou meditace či výcviků. Vedení řádu podporuje vzdělávání a zdokonalení členů. Společné modlení se odehrává ve svatyni, toto sezení vede Velmistr nebo pověřený Arcimág. Pro toto sezení je vstup do svatyně povolen všem členům řádu. Společné výcviky vede též bud velmistr nebo Arcimág, ale v tréninkové hale či aréně, V průběhu konání je vstup povolen také každému členovi.

Jmenování do hodností
Jednou do měsíce na schůzích probíhá jmenování do hodností. Měsíc je přeci jen dlouhá doba, za kterou je možné vykonat spousta zásluh, za které může být dotyčný odměněn. Arcimágové si všímají všeho a na poradě s Velmistrem se poté rozhoduje, kdo je hoden povýšení.

Úplněk
V úplňku je Měsíc na opačné straně od Země než Slunce, tato noc působí magickým dojmem, neboť soustřeďuje většinu energie do magických bytostí. Čarodějky vidí zřetelně i v noci. Tento čas je nejlepší doba pro provozování všemožných obřadů a meditací. Jejich účinnost je vyšší než kdykoliv jindy.

Nov
Nov čili novoluní je fáze Měsíce, kdy není přivrácená část jeho povrchu k Zemi osvětlena Sluncem. Jinými slovy je to fáze, kdy je Měsíc přikloněn k Zemi pouze neosvětlenou stranou. Částečné nebo úplné zatmění Slunce nastává, jen když je Měsíc v této fázi. Pro magické bytosti tento čas není moc příjemný. Čarodějky nemohou používat žádné svoje schopnosti, nemohou dělat výcviky ani provozovat tréninky. Díky vlivu magie navíc i velmi špatně vidí.

 

 

Schopnosti bílých mágů
Každý bílý mág začíná učením se schopnostem mnicha. Po dosažení celého výcviku se jeho cesty dělí na dvě různé možnosti. Vybere si cestu bílého čaroděje a mága, který umí vzkřísit mrtvé? Nebo si zvolí cestu obávaného bojovníka – paladina? Rozhodnutí je na každém jedinci. Jeho další smýšlení poté ovlivňuje jeho další herní kroky případně postavení v řádu.

 

 

Řád Světla, pravidla, výskyt, postavení
Pravidla

  1. Každý člen řádu je povinen ctít pravidla řádu.
  2. Vstup do řádu provází přísaha, kterou musí každý jedinec ctít
  3. Každý člen řádu je povinen bránit řád i na úkor své smrti


Výskyt
Hrad bílých čarodějek a mágů – Dominanta Ledových hor je místem určeným pro členy řádu Světla. Je stejně honosným sídlem jako královský palác Lithea nacházející se v městě Ailmaru. Strategicky dobře umístěné místo mu dává mnoho výhod před nechtěnými návštěvníky. Toto místo má však i několik nevýhod jako je například zásobárna jídlem či neustálý život ve sněhu. Možná právě proto na pozemcích hradu vznikla magická Hradní zahrada, která díky svým vlastnostem funguje jako malá kapesní Noypra a je jediným místem v celých Ledových horách, kde celoročně nesněží, kvete, je v ní příjemně teplo, snad ji zásobuje nějaké magicky vytvořené slunce, a je přístupná všem členům řádu. Magická aura, která toto místo chrání je cítit na míle daleko. Tento hrad je totiž magií protkaný skrz naskrz. Je proto velmi obtížné ho najít, a to i díky rozsáhlosti Ledových hor. Díky jeho dalším vlastnostem je však ještě obtížnější ho dobýt.

 

Postavení
Postup hodnostmi je individuální a dle zásluh postup nebo degradaci určuje velmistr, přihlíží na názor arcimágů. Výcviky nemají vliv na postup hodnostmi až na pár výjimek.

Velmistr Arcimág – Nejvýše postavený člen řádu, on je ten, kdo určuje pravidla, zákony, jeho slovo je svaté, stará se bezpečí všech členů a celého území včetně vesnic pod ochranou, jediný velmistr má možnost stupu do svatyně v hradě. Arcimág bývá spravedlivě volen, často však se jedná o dědičné právo nebo o předání tohoto postu z mága na mága po předchozí domluvě.

Osobní stráž (Gardista) - Tito členové řádu mají největší pověření, co se osobitých jednotek týče. Tito členové chrání osobně nejvyššího Velmistra Arcimága, ručí za jeho bezpečí a ochranu pod magickou přísahou života a smrti, zradí-li Velmistra, bolestivě umírají. Při úmrtí Velmistra zodpovídají za chod řádu do zvolení nového Velmistra. Tuto hodnost smí získat pouze člen řádu s výcvikem Paladina. Vstup jim je povolen všude tam, kam vstoupí Velmistr, v době mimo službu mohou vstoupit všude krom svatyně.

Arcimág – Jedná se o „důstojníky” v řadě bojovníků bílých mágů, jejich úkolem je řídit jednotky paladinů a Mágů, tato hodnost jim umožňuje vstup po celém hradě až na svatyni.

Paladin – Je člen vojenských jednotek chránící město a vstup do něj. V době zvýšené válečné pohotovosti mají pravomoc řídit Mágy, Mnichy a Novice tak, aby je dostali co nejvíce do bezpečí. Vstup mají povolen do stejných oblastí jako mág.

Mág – Plnohodnotný člen řádu bílých, který se podílí na chodu hradu a jeho obrany, vstup mu je povolen po celém hradě až na zasedací sál a svatyni.

Mnich – Je členem řádu bílých mágů, který má základní schopnosti léčení. Vstup mu je povolen do všech místností jako novicovi, navíc také do tanečního sálu, společenské místnosti, arény, knihovny a také tréninková haly.

Novic – Je každý nově přijatý člen do řádů Bílých mágů. Člen s touto hodností má právo vstoupit do Vstupní síně, chodby k pokojům, pokojů, hradní zahrady, Vstupní brány, nádvoří, kaple. Každý nově příchozí novic nemá žádné větší pravomoce.  

 

 

Náboženství - Spiritualismus
Jedná se o náboženství, které vyznává většina bílých čarodějek a mágů. Vzývá nadpřirozeno a duchovno a razí heslo: "Svět má duchovní základ." Je preferováno psychické před fyzickým.

Bílí mágové od prvopočátku vyznávají převážně náboženství nazývané Spiritualismus, jedná se o náboženství, které existuje v symbióze s bílými mágy. Navzájem se potřebují. Mágové potřebují spirituální náboženství, dává jim jisté posílení moci a ochranu, a spirituální náboženství potřebuje bílé mágy, jelikož většina věřících jsou právě tito mágové a bez nich by náboženství zaniklo. Samozřejmě najdou se i jedinci, kteří vyznávají jiná náboženství, jako třeba Naturalismus, Quentismus. Avšak mágové, jenž vyznávají náboženství jiné než Spiritualismus, nemají možnost větší moci a síly, neboť hlavní soustředění energie jejich moci je právě díky tomuto náboženství.

Sacer spiritus - Svatý duch
Svatý duch je nehmotná bytost, která provází Bílé čarodějky a mágy od nepaměti. Podle pověsti se nachází na jejich hradě, který opatruje před nezvanými hosty a skrývá veškerá jeho tajemství. Nikdo ho nikdy neviděl, vypráví se, že nemá žádný tvar ani barvu, proto si ho každý představuje jinak. Svatý duch je nekonečnou zásobárnou energie, kterou duch předává svým svěřencům, ať už jsou kdekoliv.

Komunikace se Svatým duchem pro získávání energie
Komunikovat se Svatým duchem se dá mnoha způsoby. Vy si můžete vybrat ten, který je vám nejpříjemnější.

Meditace – Zazpívejte si k meditaci mantry a vyčkejte na poselství, čerpejte energii a odpočiňte si
Modlitba – Může probíhat nahlas, ale i v duchu. Použít lze známé osvědčené modlitební texty či si vymyslet svůj vlastní. Mezi nejčastější modlitbu patří - De industria orationis.

De industria orationis
Ora Sancte nobis Spiritus,
hoc tempore ad auxilium nostrum,
Nunc ergo confortamini,
ad invicem accipitis.

Dopis – Napište Svatému duchovi psaní, upřímně mu sdělte, proč jej kontaktujete, dopis potom nahlas přečtete.
Vizualizace - Zavřete oči, představte si svého Svatého ducha a promlouvejte k němu klidným hlasem.

 

 

Vztahy mezi rasami
Lidé – Bílé čarodějky a mágové s lidmi velmi úzce spolupracují, a to nejen v na půdě zámku, kde mají své vlastní bojové jednotky v řadách královské gardy či dokonce rádce v královské správě, ale také s některými vesnicemi. Jejich největší spolupráce je propojena s vesnicí Ethos, která se nachází nedaleko jejich útočiště – Ledových hor. Ta je plná mírumilovných lidí, kteří výměnou za ochranu poskytují mágům plodiny a zásoby, které se jim v Ledových horách nedostávají. Bílé čarodějky drží nad vesnicí ochranou ruku a chrání ji svou magickou mocí. Traduje se, že se zde i sdružují, aby mohli chod vesnice stále kontrolovat.
Elfové – S elfy žijí bílé čarodějky v harmonii. Respektují jejich zákony i náboženství, často souzní s přírodou, a i jejich magie se myšlením dost podobá právě té elfí.
Vlkodlaci – Přestože jsou vlkodlaci původně nepovedeným pokusem rituálních čarodějnic a jeden z důvodů rozepře obou druhů a následného dělení používání magie, i s vlkodlaky mají bílé čarodějky a mágové velmi dobré vztahy. Spolupracují spolu, komunikují a vzájemně k sobě chovají úctu a respekt. Není výjimkou, že mezi nimi vznikají přátelské i partnerské vztahy.
Rituální čarodějky a mágové – Vztahy mezi rituálními čarodějkami a mágy jsou velmi napnuté na to, aby se spravily. V minulosti se toho odehrálo hodně, co jejich myšlení obrátilo proti nim a rozdělilo tyto dva národy na dvě poloviny. Jejich magie jsou až příliš rozdílné, stejně jako jejich postoj k bytí. Vzájemně se nesnesou. Vůbec. 
Upíři – Po incidentech, kteří upíři napáchali v řadách bílých čarodějů a mágů ani tato rasa nespadá mezi spřátelený klan. Po rituálech se tato rasa řadí jako nepřátele číslo dvě.
Jiné bílé čarodějky a mágové – Mágové jsou poměrně klidný a vyrovnaný národ, který drží pospolu a velmi rád pomáhá všem ostatním, pokud si to zaslouží, a pokud je tomu zapotřebí. Stejně tak je tomu i ve vlastních řadách. Se zrádci se však zachází velmi neopatrně. Spravedlnost především.

 

 

Přednosti a výhody

Zvláštní schopnosti
Bílí mágové mohou být obdarováni darem za jejich službu řádu a víru v božstva uznávané řádem. Dar v podobě schopnosti, která není jen tak ledajaká schopnost, je jedinečná a vzácnější než dosavadní a stálé schopnosti mágů. Mág s nejvíce schopnostmi a největší mocí je mezi mágy velmi vážený, ale tato pozice ho automaticky nepasuje do role vůdce. Čarodějky a mágové věří, že pro tuto úlohu je nutných i mnoho dalších předpokladů. Proto tuto úlohu nechávají na samotném velmistrovi, který si obvykle svého nástupce vybírá sám.

Výhody
Bílí mágové jsou také výborní a oblíbení léčitelé, mají rozsáhlou znalost bylin a lektvarů, jelikož jejich úroveň schopnosti alchymie je také velice rozsáhlá, neexistuje snad žádný lektvar, který by nebyl v jejich silách připravit anebo jej neměli zapsaný v knihách. Spoustu času věnují studiu, sebepoznání, péče o rostliny. Nedílnou součástí je i ochrana lidí, a to nejen ve vesnici Ethos. Bílí mágové mají jednu výjimečnou schopnost, a to že pokud byl někdo pokousán vlkodlakem nebo upírem je tu dost velká šance proměnu pomocí schopnosti zvrátit.

 

 

Slabiny a nevýhody
Bílé čarodějky a mágové využívají svoji magickou sílu nejčastěji na větší vzdálenost. V kontaktním boji mají značné nevýhody oproti jiným rasám, neboť nemají takové možnosti fyzické síly, vytrvalosti ani odolnosti. Mají proto nevýhody s jakoukoliv zbraní. S výjimkou paladinů, kteří se oproti bílým čarodějkám a mnichům fyzickou silou pyšní.

I jejich magie má své limity. Mágové jsou omezení jistým množstvím magické energie, které jsou schopni využívat. Jakmile energie dojde, kouzla značně slábnou až je nakonec nemohou využívat vůbec. Jejich magická síla je nejvíc účinná právě v Hradu bílých čarodějek a mágů, neboť se zde soustředí největší množství energie díky meditacím a modlitbám. Mág může pociťovat, že jejich kouzla po zbytku Aerie nejsou až tak mocná.

Pokud bílý mág nevyznává náboženství Spiritualismu, jeho magická síla je taky značně omezená. Právě díky tomuto náboženství dokáže mág čerpat novou sílu k používání magie.

Bílé čarodějky a mágové s výjimkou paladinů potřebují ke svým schopnostem magické kameny, které fungují k soustředění jejich moci. Bez nich čaroděj nedokáže svoji moc využívat.

Pokousání upírem či vlkodlakem může být smrtelné, ale často dojde pouze k proměně a ztrátě schopností. Proměna v jinou magickou rasu, upíra nebo vlkodlaka, trvá déle, asi pět dnů, protože jejich druh magie brání v proměně.

 

 

Důležitá poznámka
Výše uvedený text slouží hlavně k orientaci, co se rasy týká. Není pravidlo, že čaroděj musí nést právě toto náboženství, či se oblékat podle tohoto vzoru. Každý charakter je jiný, a je pouze na autorovi postavy, jakou povahu a přesvědčení své postavě vdechne.Přihlásit se
Ostatní


Spolupráce

Eriniamus

iHogwarts

 
Grafika

Vypravěc Bunny
Martell

 
Poděkování

Terry Morco
Tir
Martell
Andromeda
Vypravěč Bunny
Koira
T-bolt
Alia