Notice: Undefined index: id in /web/htdocs4/famyokcz/home/www/index.php on line 171
Je dostupná registrace do beta testingu... Klikni zde

Notice: Undefined index: id in /web/htdocs4/famyokcz/home/www/index.php on line 211
Bílé čarodějky a mágové - RPG Famyok

Počet postav

Člověk (19)
Elf (11)
Bílý mág (8)
Rituální mág (11)
Vlkodlak (18)
Upír (14)
Temný elf (4)

online

0 online postavy


Bílé čarodějky a mágové

 

 1. Charakteristika
 2. Vzhled
 3. Zvyky a tradice
 4. Schopnosti bílých mágů
 5. Řád světla
 6. Vztah s rasami
  • Lidé
  • Elfové
  • Bílé čarodějky
  • Rituální čarodějky
  • Upíři
  • Vlkodlaci
 7. Přednosti a výhody
 8. Slabiny a nevýhody
 9. Důležitá poznámka

1. Charakteristika


Bílé čarodějnice a mágové jsou lidská těla propletená a mírně pozměněná magií. Vyskytují se proto skoro všude, kde se vyskytují obyčejní lidé. Díky jejich postavení ve společnosti se pohybují však nejvíce v Daerii na území krále. Někteří mají zastoupení přímo v zámku Lithea po boku krále, jiní se sdružují v Ledových horách ve svém vlastním panství. Jejich magické síly jsou spojeny s obřady, modlitbami a jinými událostmi pro soustředění jejich schopností. Většinou žijí ve svém vlastním světě a soustřeďují se na své vlastní záměry, dbají však na spravedlnost a pokud mají pocit, že je jejich zasáhnutí potřeba, nastolují pořádek. Čarodějky se díky magii ve svém těle dožívají o něco déle než lidé, a platí, že čím je mág více spjat s magií, tím déle jeho život bude trvat. Do jisté míry je to pravda, ne vždy jsou však jejich touhy pro nikoho nějak omezující. V historii byly zaznamenány dokonce i tři extrémní případy, kdy mág nechal sebou protékat tolik magie, až jeho fyzické tělo úplně zlikvidovala a zůstalo pouze věčně žijící stvoření z čisté magické energie držené pospolu lidskou duší, bez tělesné schránky s nevídanou magickou mocí. Takové bytosti se říká Fallar.

Jelikož je magií potřeba porozumět, čarodějky a mágové jsou většinou alespoň průměrně inteligentní osoby, které se nevrhají bezhlavě do boje, i když může být jejich magie právě na to uzpůsobená. Kvůli neshodám a problémům minulosti, mnohdy i současnosti, se bílé čarodějnice a mágové, absolutně nesnesou s rituálními. Jejich přesvědčení jim nedovoluje mít jakýkoliv bližší vztah. Výjimky však potvrzují pravidlo, ale není to příliš častá záležitost. Protipóly v magii v jejich těle jim dokonce způsobují nepokoj, nervozitu až agresi, když jsou v blízkosti opačného protipólu.


2. Vzhled


Čarodějky se vzhledem neliší od lidí. Vlastně se jedná o rasu lidí, která nabyla magických schopností. Většinou však bývají fyzicky méně silní, neboť využívají hlavně magické interakce, s výjimkou paladinů.
Čarodějky a mágové nosí stejně jako lidé oblečení vyrobené hlavně z vlny a lnu. Vzhledem k jejich častému pohybu v Ledových horách nosí však také zateplené oblečení z kožešin doplněné o kožichy a pláště. Od lidí se svou módou liší především hábity, sutanami pro mnichy nebo různými jinými volnými kusy oblečení. Ty jsou často laděny do světle modrých barev a tkaniny jsou často zdobené a vyšívané. Paladinové jsou oděni v lehčích nebo těžších zbrojích. Mezi nejčastěji nošené šperky patří jakékoliv přívěšky s křišťály. Výše postavení jedinci v řádu bývají honosně oblečení a výše postavení paladinové nosí kvalitnější zbroje.


3. Zvyky a tradice


Slavnosti spiritualistů Slavnosti bílé magie a každoroční obřad na zahnání černé (rituální) magie Obřad začíná s východem slunce a končí jeho západem, započíná přinášení ovoce, zeleniny, plodů a květin do altánku v hradě bílých čarodějek, kde se, zapálí bílé a zlaté svíčky na očištění světa od zlé magie, někdy jsou použity i vonné tyčinky či kadidlo (zřídkakdy se vypustí pár holubic symbolizující mír a čistotu). Ženy jsou oblečeny do jednoduchých bílých šatů s květinovými věnci na hlavě, jsou bosé. Muži mají slavnostní bílé roucho se zlatým zdobením. Celý obřad spočívá v bubnování, tanci a zpěvu oslavných písní a písní zahánějících zlo, doprovázený slavnostní hostinou a holdování vína. Není výjimkou, když během slavností účastníci konzumují i Naete nebo Quell. Starší kouzelníci učí mladší o sebepoznání a síle ducha, případně je učí novým schopnostem. Následující den se odpočívá a medituje.

Přijímací obřad Každý nový příslušník bílé magie bude oficiálně přijat do řádu Světla Velmistrem ve vstupní síni. Při tomto přijímacím obřadu bude také zbaven všech svých prohřešků z minulosti s výjimkou vražd a velezrad a od té doby se dotyčný stává členem řádu jako novic, který se řídí řádem hradu. Obřad trvá několik hodin, přítomni jsou povinně Velmistr a Arcimágové. Nepovinně se může zúčastnit každý, kdo má zájem, a je vpuštěn do města. Ve chvíli, kdy je Novic prohlášen za plnohodnotného člena, spadá pod ochranu řádu bílých mágů

Společné výcviky, modlení Pokud se v řádu Světla jeho členové domluví a projeví zájem, je zde možnost pořádat společné sezení, které můžou strávit formou meditace či výcviků. Vedení řádu podporuje vzdělávání a zdokonalení členů. Společné modlení se odehrává ve svatyni, toto sezení vede Velmistr nebo pověřený Arcimág. Pro toto sezení je vstup do svatyně povolen všem členům řádu. Společné výcviky vede též bud velmistr nebo Arcimág, ale v tréninkové hale či aréně, V průběhu konání je vstup povolen také každému členovi.

Jmenování do hodností Jednou do měsíce na schůzích probíhá jmenování do hodností. Měsíc je přeci jen dlouhá doba, za kterou je možné vykonat spousta zásluh, za které může být dotyčný odměněn. Arcimágové si všímají všeho a na poradě s Velmistrem se poté rozhoduje, kdo je hoden povýšení.

Úplněk V úplňku je Měsíc na opačné straně od Země než Slunce, tato noc působí magickým dojmem, neboť soustřeďuje většinu energie do magických bytostí. Čarodějky vidí zřetelně i v noci. Tento čas je nejlepší doba pro provozování všemožných obřadů a meditací. Jejich účinnost je vyšší než kdykoliv jindy.

Nov Nov čili novoluní je fáze Měsíce, kdy není přivrácená část jeho povrchu k Zemi osvětlena Sluncem. Jinými slovy je to fáze, kdy je Měsíc přikloněn k Zemi pouze neosvětlenou stranou. Částečné nebo úplné zatmění Slunce nastává, jen když je Měsíc v této fázi. Pro magické bytosti tento čas není moc příjemný. Čarodějky nemohou používat žádné svoje schopnosti, nemohou dělat výcviky ani provozovat tréninky. Díky vlivu magie navíc i velmi špatně vidí.


4. Schopnosti bílých mágů


Každý bílý mág začíná učením se schopnostem mnicha. Po dosažení celého výcviku se jeho cesty dělí na dvě různé možnosti. Vybere si cestu bílého čaroděje a mága, který umí vzkřísit mrtvé? Nebo si zvolí cestu obávaného bojovníka – paladina? Rozhodnutí je na každém jedinci. Jeho další smýšlení poté ovlivňuje jeho další herní kroky případně postavení v řádu.


5. Řád Světla, pravidla


Řád Světla je společenství bílých mágů, kteří se rozhodli zasvětit svůj život a svou moc na konání dobrých skutků. Ať už se jedná o léčení zraněných, rozdávání jídla potřebným, ochranu těch, kteří se sami ochránit nemohou a pod. Sídlí vysoko v Ledových horách, na hradě Avolire. Na venek hrad vypadá jako nedobytná pevnost, kterou také i je, ale ve svých útrobách nabízí teplé a honosné ubytování pro členy i návštěvníky sídla Řádu Světla.

Pravidla:


I. Každý člen řádu je povinen ctít pravidla řádu.
II. Vstup do řádu provází přísaha, kterou musí každý jedinec ctít.
III. Je zakázáno vodit cizince do prostor hradu bez vědomí nadřazené osoby.
IV. Člen řádu nesmí ublížit žádnému jinému členovi ani zcizit jeho majetek či majetek hradu.
V.V celém hradě platí mlčenlivost: Soukromé věci, které se týkají řádu nebo některých jeho členů nesmí být diskutovány na veřejnosti ani řečeny osobám, které tyto informace mohou zneužít.
VI. Vstup do řádu je celoživotní. (Existují výjimky)
VII. Člen musí mít vždy přívěšek řádu světla u sebe.
VIII. Členové řádu jsou oddaní Velmistru Arcimágovi a jeho slovo je zákon. Pokud není na hradě přítomný Velmistr vedení a správu hradu přebírají Gardisté a Arcimágové.
IV. Každý člen řádu je povinen chránit Řád i na úkor svého života.


Přívěšek řádu světla


Přívěsek se symbolem orla. Leč přívěšek vypadá obyčejně funguje jako magický klíč, který odemyká jeho nositeli vstup do hradu Avolire. Přívěšek ale odemyká tolik místností, jaká je hodnost a pravomoc člena, který jej vlastní.


Zkouška světla - Celá zkouška spočívá v tom, že člen řádu, který prokázal své dobré vlastnosti - čest, sebeobětování, spravedlnost, odhodlání a víru, je osloven Velmistrem, zda se chce stát paladinem. Pokud souhlasí, je odveden do Svatyně, kde se následně napije ze Spiritova grálu. Spirit hodnotí všechny skutky toho konkrétního člověka. Jeho charakter, jeho prohřešky, dobré činy a víru. Pokud před Spiritem obstojí jeho tělem začne protékat Spiritova síla, jeho tělu se nic nestalo a může pokračovat jakožto paladin Řádu Světla a samotného Spirita. Pokud je ovšem člověk, který se napije, nehodný, zkažený jeho tělo je vystaveno Spiritově trestu. Začne se nekontrolovatelně třást, až nakonec upadne do bezvědomí. Když se vzbudí, je zesláblý a trvá mu několik dní, než se jeho tělo opět zotaví.Ten kdo zkouškou neprošel se navíc budí s amnézií a celé dění toho co se odehrálo za dveřmi je mu skryto. Je zaznamenáno, že někteří tuto zkoušku nepřežily.Tato tekutina je dostupná v omezeném množství v různých kostelech na území Daerie. Je tedy možné složit Zkoušku Světla bez kontaktu v řádu. Pokud chcete složit Zkoušku Světla mimo Řád-kontaktujte vypravěče.


Přísaha: Při přísaze dostane každý nový člen svůj vlastní přívěšek řádu světla.
Pokud člen ztratí přívěšek řádu světla ztrácí tak pravomoci vejít do míst, které mu byly dívky přívěšku odemknuty.
Přívěšek musí čaroděj/ka získat zpět, protože nový přívěsek se nevystavuje a jeho ztráta je hrubým porušením pravidel.


Porušením pravidel je čaroděj/ka zvána k Velmistrovi Arcimágovi, aby obhájil své činy, které vedli k porušení pravidel řádu. Velmistr pak proviněnému, pokud se nedokázal obhájit uloží trest dle svého výběru.
Pokud bylo porušení pravidel obzvláště hrubé může dojít k vyhoštění ze řádu. Přívěšek provinilce je zabaven, jeho členství v řádu zrušeno a aby bylo poznat, že je daná osoba vyhoštěna vytvoří na jeho levém předloktí symbol vyvrhele. Tento symbol je magické podstaty a nedá se zničit ani skrýt.


Jestli se čaroděj/ka rozhodne zpřetrhat magickou přísahu, kterou složil při vstupu do řádu jeho přívěšek řádu světla praskne. Velmistr, kterému byl slib složen se o jeho zrušení dozví právě kvůli své magické podstatě. Tento čaroděj, který se rozhodl vystoupit ze řádu ztrácí přístup do celého areálu hradu a je veden jako zběh. Mnohdy je i právě považován za nepřítele řádu a koruny, kvůli porušení slibu. Mnozí bílý čarodějové a čarodějky opovrhují těmito zrádci a odmítají s nimi být v jedné místnosti či s nimi pouze promluvit.


Přijímání do řádu:


Uchazeč musí být doporučen někým ze řádu na přijetí. Uchazeč je představen celému řádu právě tím členem, který ho doporučil Velmistru. Následně jim velmistr uloží úkol, dle jeho uvážení. Pokud jej splní je mu udělena možnost vstoupit do řádu a stát se tak plnohodnotným členem.


Mnišská přísaha:


Já (jméno) přísahám věrnost a oddanost svatému Řádu Světla. Budu ctít všechna jeho pravidla, nevyužiji svou moc k ubližování, ale k ochraně a pomoci potřebným. Tak slibuji na Spirita a na svou čest.


Přísaha Mága:


Přísahám při Spiritovi a při svých bratrech a sestrách z Řádu Světla, že všechny své schopnosti budu používat k léčení a ochraně potřebným. Nikdy nedopomohu k smrti jiného/nevinného člověka, vždy se budu snažit zachránit život ostatních, aniž bych ohrozil někoho jiného či sebe samotného.


Paladinská přísaha:


Přísahám při Spiritovi a při svých bratrech a sestrách z Řádu Světla, že nikdy nepozvednu své zbraně proti jinému členu řádu. Nikdy nezačnu žádný spor či boj, který by mohl vyústit ve smrt nevinných lidí. Svou zbraní budu ochraňovat slabší, nebudu prahnout po moci či bohatství.Samsara


5. Náboženství - Spiritualismus


Jedná se o náboženství, které vyznává většina bílých čarodějek a mágů. Vzývá nadpřirozeno a duchovno a razí heslo: "Svět má duchovní základ." Je preferováno psychické před fyzickým.

Bílí mágové od prvopočátku vyznávají převážně náboženství nazývané Spiritualismus, jedná se o náboženství, které existuje v symbióze s bílými mágy. Navzájem se potřebují. Mágové potřebují spirituální náboženství, dává jim jisté posílení moci a ochranu, a spirituální náboženství potřebuje bílé mágy, jelikož většina věřících jsou právě tito mágové a bez nich by náboženství zaniklo. Samozřejmě najdou se i jedinci, kteří vyznávají jiná náboženství, jako třeba Naturalismus, Quentismus. Avšak mágové, jenž vyznávají náboženství jiné než Spiritualismus, nemají možnost větší moci a síly, neboť hlavní soustředění energie jejich moci je právě díky tomuto náboženství.

Sacer spiritus - Svatý duch
Svatý duch je nehmotná bytost, která provází Bílé čarodějky a mágy od nepaměti. Podle pověsti se nachází na jejich hradě, který opatruje před nezvanými hosty a skrývá veškerá jeho tajemství. Nikdo ho nikdy neviděl, vypráví se, že nemá žádný tvar ani barvu, proto si ho každý představuje jinak. Svatý duch je nekonečnou zásobárnou energie, kterou duch předává svým svěřencům, ať už jsou kdekoliv.

Komunikace se Svatým duchem pro získávání energie
Komunikovat se Svatým duchem se dá mnoha způsoby. Vy si můžete vybrat ten, který je vám nejpříjemnější.


Meditace – Zazpívejte si k meditaci mantry a vyčkejte na poselství, čerpejte energii a odpočiňte si
Modlitba – Může probíhat nahlas, ale i v duchu. Použít lze známé osvědčené modlitební texty či si vymyslet svůj vlastní. Mezi nejčastější modlitbu patří - De industria orationis.
De industria orationis
Ora Sancte nobis Spiritus,
hoc tempore ad auxilium nostrum,
Nunc ergo confortamini,
ad invicem accipitis.


Dopis – Napište Svatému duchovi psaní, upřímně mu sdělte, proč jej kontaktujete, dopis potom nahlas přečtete.
Vizualizace - Zavřete oči, představte si svého Svatého ducha a promlouvejte k němu klidným hlasem.

6. Vztahy mezi rasami


Lidé - Bílé čarodějky a mágové s lidmi velmi úzce spolupracují, a to nejen v na půdě zámku, kde mají své vlastní bojové jednotky v řadách královské gardy či dokonce rádce v královské správě, ale také s některými vesnicemi. Jejich největší spolupráce je propojena s vesnicí Ethos, která se nachází nedaleko jejich útočiště – Ledových hor. Ta je plná mírumilovných lidí, kteří výměnou za ochranu poskytují mágům plodiny a zásoby, které se jim v Ledových horách nedostávají. Bílé čarodějky drží nad vesnicí ochranou ruku a chrání ji svou magickou mocí. Traduje se, že se zde i sdružují, aby mohli chod vesnice stále kontrolovat.

Elfové - S elfy žijí bílé čarodějky v harmonii. Respektují jejich zákony i náboženství, často souzní s přírodou, a i jejich magie se myšlením dost podobá právě té elfí.

Bílé čarodějky - Mágové jsou poměrně klidný a vyrovnaný národ, který drží pospolu a velmi rád pomáhá všem ostatním, pokud si to zaslouží, a pokud je tomu zapotřebí. Stejně tak je tomu i ve vlastních řadách. Se zrádci se však zachází velmi neopatrně. Spravedlnost především.

Rituální čarodějky - Vztahy mezi rituálními čarodějkami a mágy jsou velmi napnuté na to, aby se spravily. V minulosti se toho odehrálo hodně, co jejich myšlení obrátilo proti nim a rozdělilo tyto dva národy na dvě poloviny. Jejich magie jsou až příliš rozdílné, stejně jako jejich postoj k bytí. Vzájemně se nesnesou. Vůbec.

Upíři - Po incidentech, kteří upíři napáchali v řadách bílých čarodějů a mágů ani tato rasa nespadá mezi spřátelený klan. Po rituálech se tato rasa řadí jako nepřátele číslo dvě.

Vlkodlaci - Přestože jsou vlkodlaci původně nepovedeným pokusem rituálních čarodějnic a jeden z důvodů rozepře obou druhů a následného dělení používání magie, i s vlkodlaky mají bílé čarodějky a mágové velmi dobré vztahy. Spolupracují spolu, komunikují a vzájemně k sobě chovají úctu a respekt. Není výjimkou, že mezi nimi vznikají přátelské i partnerské vztahy.


7. Přednosti a výhody


Bílí mágové jsou také výborní a oblíbení léčitelé, mají rozsáhlou znalost bylin a lektvarů, jelikož jejich úroveň schopnosti alchymie je také velice rozsáhlá, neexistuje snad žádný lektvar, který by nebyl v jejich silách připravit anebo jej neměli zapsaný v knihách. Spoustu času věnují studiu, sebepoznání, péče o rostliny. Nedílnou součástí je i ochrana lidí, a to nejen ve vesnici Ethos. Bílí mágové mají jednu výjimečnou schopnost, a to že pokud byl někdo pokousán vlkodlakem nebo upírem je tu dost velká šance proměnu pomocí schopnosti zvrátit.


8. Slabiny a nevýhody


Bílé čarodějky a mágové využívají svoji magickou sílu nejčastěji na větší vzdálenost. V kontaktním boji mají značné nevýhody oproti jiným rasám, neboť nemají takové možnosti fyzické síly, vytrvalosti ani odolnosti. Mají proto nevýhody s jakoukoliv zbraní. S výjimkou paladinů, kteří se oproti bílým čarodějkám a mnichům fyzickou silou pyšní.

I jejich magie má své limity. Mágové jsou omezení jistým množstvím magické energie, které jsou schopni využívat. Jakmile energie dojde, kouzla značně slábnou až je nakonec nemohou využívat vůbec. Jejich magická síla je nejvíc účinná právě v Hradu bílých čarodějek a mágů, neboť se zde soustředí největší množství energie díky meditacím a modlitbám. Mág může pociťovat, že jejich kouzla po zbytku Aerie nejsou až tak mocná.

Pokud bílý mág nevyznává náboženství Spiritualismu, jeho magická síla je taky značně omezená. Právě díky tomuto náboženství dokáže mág čerpat novou sílu k používání magie.

Bílé čarodějky a mágové s výjimkou paladinů potřebují ke svým schopnostem magické kameny, které fungují k soustředění jejich moci. Bez nich čaroděj nedokáže svoji moc využívat.

Pokousání upírem či vlkodlakem může být smrtelné, ale často dojde pouze k proměně a ztrátě schopností. Proměna v jinou magickou rasu, upíra nebo vlkodlaka, trvá déle, asi pět dnů, protože jejich druh magie brání v proměně.


9. Důležitá poznámka


Výše uvedený text slouží hlavně k orientaci, co se rasy týká. Není pravidlo, že čaroděj musí nést právě toto náboženství, či se oblékat podle tohoto vzoru. Každý charakter je jiný, a je pouze na autorovi postavy, jakou povahu a přesvědčení své postavě vdechne.Přihlásit se

Ostatní


Spolupráce


Eriniamus

iHogwartsTÝM PROJEKTU
» Azerethia
» Virusxteen
» Irismia
» Atsushi Hatuge
» Tir
» Martell
» Morgana
» Ju


PODĚKOVÁNÍ
» Nettie
» Terry Morco
» T-Bolt
» Filius Flitwick
» StrangeKami
» Vypravěč Bunny


FINANČNÍ POMOC
» Andromeda
» Koira
» Aila


V neposlední řadě patří dík i všem našem hráčům