Pravidla RPG - RPG Famyok

Pravidla RPG

 

 

I. Roleplaying game
Zkratku RPG nebo RP je Role-Playing game do českého jazyka můžeme přeložit jako „hra na hrdiny“. V této hře se setkáte s textovou podobou role play ve zkratce TRP. Jako snad všude, i zde si tvoříte osud založením herní postavy, po odeslání registrace vstoupíte na ostrov Aeria, kde můžete společně s ostatními tvořit jedinečný příběh plný osobitých zvratů. Před samotnou registrací a začátkem hry je nutné znát několik základních pravidel a Herní reálie, bez kterých se ve hře jednoduše neobejdete

 

II. Metagaming
Tímto pojmem popisujeme jakékoliv chování postavy, která využívá mimoherní informace, která daná postava nezískala ve hře. Stejně tak postava nesmí vědět, co se dělo v herním chatu před jejím příchodem, nezná ani jména ostatních postav, pokud se ji sami nepředstaví apod. Jedná se o závažný přečin proti RPG pravidlům a trestá se zabanováním postavy. Výjimku lze udělit pouze hráčům, kteří se mezi sebou dohodli na společné minulosti postav.

 

III. Křišťálová stěna
Křišťálová stěna je pomyslná stěna, která odděluje hráče z reálného světa od postavy. Vezměte na vědomí že vy a vaše postava nejste dvě totožné osoby. Vaše postava má určité vlastnosti, chování apod., které třeba vy u sebe nemáte. Snažte se vaši postavu nevytvářet přesně podle své podoby.

 

IV. Mary/Gary Sue (OP hra)
Alias dokonalá herní postava bez chyb a bez možnosti zranění. Hráč neuznává svou zranitelnost třeba při souboji a hraje si na nezranitelného. Jedná se o silný nedostatek a prohřešek v RPG. Nikdo není dokonalý, a i Vaše postava má své chyby. Při opakovaném porušování tohoto pravidla hrozí zablokování účtu postavy.

 

V. Powerplaying
Základní chyba nejen u nováčků, ale i pokročilých hráčů, se jmenuje powerplaying. Každá postava musí nechat svého soupeře reagovat na podnět, který mu byl dán. Jedná se o bezohledné chování hráčů ve hře. Nikdo krom vypravěče nesmí za druhého rozhodnout, co se jeho postavě stalo. V případě, že hraje najednou více hráčů, musí i ostatní hráči vyčkávat na reakci hráče, kterého se akce týká. Není možné ve hře bez této reakce pokračovat a zahrát ji tak, aby na ni již nešlo reagovat. V opačném případě může do hry vstoupit Vypravěč nebo NPC upozornění, kteří hru vrátí do chvíle před porušením těchto pravidel nebo jiným způsobem ovlivní chod hry.

 

VI. Multiplaying
Multigaming neboli Mulťáctví je založení více účtů jen jednou osobou. Založení více účtu zde není sice zakázané (maximální počet postav jsou 3), ale založte si pouze tolik postav, které jste schopni zvládnout, a věřte nebo ne, i jedna postava zabere spousty času. S druhou postavou je také dobré počkat až po zapracování postavy první, jen tak zjistíte, zda Vám tento typ hry vůbec vyhovuje a zda má cenu ve hře pokračovat.

 

VII. Vypravěč
Vypravěč je NPC postava – systémově vytvořená postava hraná adminem. Dříve nebo později přijde čas, kdy se každý z nás setká ve hře s vyprávěčem, a to buď přímo při probíhajících eventech nebo v náhodné hře.  Vyprávěč je osoba, která sice nemá hmotné tělo, takže nehraje jako normální hráč, ale je to osoba, která řídí a udává děj hry.  S vypravěčem se nediskutuje a jeho slova jsou svatá. Na jeho příspěvky se neodpovídá, pouze se na ně reaguje herně, a to i v případě, že se vám jeho počínání nelíbí, lze s ním tedy potichu nesouhlasit, ale zde vaše práva končí. Pokud vypravěč není přítomen ve hře, je nutné herní situace, které by mohly vyžadovat vypravěčovo konání, stáhnout na minimum, případně upozornit některého člena A-teamu a poprosit ho, aby na situaci dohlédl.

 

VIII. RPG upozornění
Jedná se o systémovou nehmotnou postavu, která vás upozorní na nesprávnost hry, nebo na jiné problémy ve hře. Na jeho příspěvky se nikterak nereaguje. Jedná se o upozornění konkrétní osoby na chybu ve hře.  

 

IX. Herní prostředí
Hra probíhá v konkrétní lokaci (jednotlivém chatu), který značí nějakou omezenou ohraničenou část, kde se nacházejí různé objekty a lidé dle popisu.  Před začátkem hry je nutností se zorientovat v místě, kde se nacházíte, je dobré nastudovat popis lokace, případně se podívat na plánky či mapy, pokud je daná oblast obsahuje. Je také nezbytné, aby si hráči uvědomili, kde se nacházejí, jak je to tu zhruba velké, kolik postav tu hraje a co dělají.  Je zakázané hrát hru na více místech najednou, neboť žádná postava se nedokáže rozdvojit nebo dokonce roztrojit. Takovéto porušení se trestá zabanováním postavy.  Uvědomění si prostoru je důležité i pro celou hru, protože pokud jste v rozsáhlém lese, je dost pravděpodobné, že některé postavy ani nepotkáte, nebo je při nejmenším neuslyšíte, neuvidíte, pokud nemáte speciální schopnosti. Stejně tak se nemůžete jen tak dotknout postav, které jsou od vás ve vzdálenosti několik desítek metrů ba i kilometrů. Vaše neznalost může akorát kazit děj hry.  Za přítomné osoby nelze pokládat všechny členy, kteří jsou v chatu online, ale pouze postavy, které nějakým způsobem do místnosti či do lokace vešly. Stejným způsobem nelze s postavou odejít pouhým ukončením chatu, postava musí odejít především herně. Pokud se musíte na nějakou dobu vzdálit a situace to umožňuje, je dobré postavu na chvíli herně odstavit – usnutím, herním odběhnutím či jiným způsobem (není možné zastavit hru tím, že do chatu napíšete na 5 minut afk – viz. Herní příspěvky).

 

X. Herní příspěvky
Hra se tvoří za pomocí používání emote, což je běžná činnost postavy vložená mezi hvězdičky ve 3. osobě času přítomného. Přímou řeč pak píšete mimo ně, pro větší přehlednost ji můžete (ale nemusíte) označit uvozovkami. Pokud chcete napsat, co si postava myslí, umístíte tyto myšlenky mezi zdvojená lomítka. Ty můžete nebo nemusíte postavit mimo hvězdičky/emote.

 

XI. Příklady herních příspěvků
*Pomalým krokem zamíří k lokálu. Na sobě má dlouhé zdobené vyšívané šaty, přes sebe plášť s kápí, jenž skrývá její identitu a zastiňuje její obličej. Konečně otevře dveře a vejde dovnitř. Očima letmo přelétne místnost, snad proto, aby zmapovala terén. Poté se rozejde ke stolu v rohu místnosti.* //Dnes je tu překvapivě prázdno.// *Pomyslí si dívka, když si sedá na židli a poté pohlédne na muže, jenž se pohyboval nedaleko. Sundá si kápi a odhalí tak svoji totožnost.* „Dobrý večer.“ *Promluví směrem k muži a věnuje mu nepatrný úsměv.*

 

XII. Herní typy
Snažte se psát tak, aby na Vás bylo možné reagovat. Rozepisujte se, popisujte věci kolem sebe, reagujte na ostatní. Pište tak, abyste měli co nabídnout. Pokud se budete krčit v rohu místnosti, nebudete na nic reagovat a nebudete se s nikým bavit, nemůžete se pak divit, že si s nikým nezahrajete.  Sledujte i hru ostatních. Pokud hrajete v chatu, kde je větší množství lidí a hraje mezi sebou několik na sobě nezávislých skupin, je důležité o to více sledovat hru, protože pokud se ve stejné lokaci odehraje něco většího, co se bude týkat všech, je potřeba, aby na to reagovali všichni.  Je přísně zakázáno psát do herního chatu cokoliv, co se netýká hry. Stejně tak jako ve hře nepoužíváme smajlíky, v přímé řeči ani zkratky, snažíme se rozepisovat i číslice. Slova psaná CAPS LOCKEM píšeme pouze ve zcela výjimečných příkladech, a to pouze tehdy, když chceme na něco opravdu poukázat – třeba na to, že postava v přímé řeči opravdu hlasitě křičela. Snažíme se nepsat více interpunkčních znamének, a to zejména vykřičníků, otazníků. Herní posty se snažíme psát dle stylistických pravidel.

 Přihlásit se
Ostatní


Spolupráce

Eriniamus

iHogwarts

 
Grafika

Vypravěc Bunny
Martell

 
Poděkování

Terry Morco
Tir
Martell
Andromeda
Vypravěč Bunny
Koira
T-bolt
Alia