Notice: Undefined index: id in /web/htdocs4/famyokcz/home/www/index.php on line 171
Je dostupná registrace do beta testingu... Klikni zde

Notice: Undefined index: id in /web/htdocs4/famyokcz/home/www/index.php on line 211
Rituální čarodějky a mágové - RPG Famyok

Počet postav

Člověk (25)
Elf (12)
Bílý mág (8)
Rituální mág (15)
Vlkodlak (23)
Upír (19)
Temný elf (3)

online

0 online postavy


Rituální čarodějky a mágové

 

 1. Charakteristika
 2. Vzhled
 3. Obor rituální magie
  • Elementální magie
  • Voodoo magie
 4. Samsara
  • Pravidla
 5. Náboženství
 6. Vztah s rasami
  • Lidé
  • Elfové
  • Bílé čarodějky
  • Rituální čarodějky
  • Upíři
  • Vlkodlaci
 7. Přednosti a výhody
 8. Slabiny a nevýhody
 9. Důležitá poznámka

1. Charakteristika


Rituální čarodějnice a mágové a vůbec čarodějnice a mágové jako takoví jsou lidská těla propletená a mírně pozměněná magií. Vyskytují se proto skoro všude, kde se vyskytují obyčejní lidé. I tak je však kvůli jejich politickému postavení lze nalézt hlavně ve Famyoku. Jejich těla jsou magií postupně oslabena, protože rituální magie je natolik mocná, že čarodějky a mágové nepotřebují lpět na svém těle a fyzických schopnostech. Všeobecně čarodějky a mágové, kteří praktikují rituální magii, touží po moci v mnoha různých směrech. Buď jde o magickou moc, o moc nad ostatními, o moc nad svým životem nebo o moc nad čímkoliv, co může být pro někoho důležité. Právě kvůli tomu jsou často považováni za ty zlé, sobecké, nebezpečné, co se nezastaví před ničím. Do jisté míry je to pravda, ne vždy však jejich touhy ohrožují ostatní. Čarodějky se díky magii ve svém těle dožívají o něco déle než lidé, a platí, že čím je mág více spjat s magií, tím déle jeho život bude trvat. Bez jakýchkoli krvavých rituálů omlazení však může magie prodloužit život jedince nanejvýš na 120 let, za předpokladu, že se jedná o po ostatních stránkách zdravého člověka. V historii byly zaznamenány dokonce i tři extrémní případy, kdy mág nechal sebou protékat tolik magie, až jeho fyzické tělo úplně zlikvidovala a zůstalo pouze věčně žijící stvoření z čisté magické energie držené pospolu lidskou duší, bez tělesné schránky a s nevídanou magickou mocí. Takové bytosti se říká Fallar.

Jelikož je magii potřeba porozumět, čarodějky a mágové jsou většinou alespoň průměrně inteligentní osoby, které se nevrhají bezhlavě do boje, i když může být jejich magie uzpůsobena právě pro to. Kvůli neshodám a problémům minulosti, mnohdy i současnosti, se rituální čarodějnice a mágové absolutně nesnesou s těmi bílými. Protikladná magie vyvolává v rituálních a bílých čarodějích instinktivní nepokoj, nervozitu a agresi. Síla a překonatelnost zmíněných reakcí závisí na povaze zúčastněných jedinců a síle magie v nich.

Rituálství není dědičné, ačkoli se samozřejmě mohou dědit vlohy. Fyziologické rozdíly mezi rituálními čarodějnicemi a lidmi, kteří nečarují, se tvoří vlivem častého používání magie, nejsou vrozené. Z toho vychází, že dokud někdo nesešle své první kouzlo, detektory ras ho vnímají jako člověka.

Rituální čarodějnice a mágové dokáží využívat magii dvěma způsoby. Buďto jedním z oborů rituální magie, nebo rituálem samotným. Mágové vykonávají rituály nejrůznějších charakterů ve snaze dosáhnout nejrůznějších cílů. Většinou však platí, že čím víc energie, ať už životní, přírodní či magické, rituál vezme, tím mohutnější jeho efekt bude. Právě proto se při rituálech často využívají oběti, což jejich praktikantům vyneslo pověst nebezpečných zločinců.

Nejvýraznější společenství mágů se nazývá Samsara, které sdružuje čaroděje za účelem bezpečí a sdílení vědění. Samsara přijímá pouze rituální mágy, nicméně existuje možnost zažádat o výjimku, která bude zvážena podle okolností.


2. Vzhled


Čarodějky a mágové se mohou oblékat stejně jako lidé, takže je nemusí být možné rozeznat. Dopadem vlivu magie na lidské tělo rituální mágové nebývají atletičtí a svalnatí. I osoby, které mívaly mohutné vypracované tělo před začátkem praktikování rituální magie, si povšimnou ochabování a pozvolného zmenšování své svalové hmoty úměrné k růstu jejich magické síly. Oděvy se však i tak mohou od těch lidských trochu lišit. Tradičně rituální čarodějnice nosí sporé oblečení zdobené vlastnoručně vyrobenými šperky z kamínků, pírek, kožichů a kostí. Mohou po sobě přírodními barvami také kreslit různé pruhy či dokonce vzory. U voodoo čarodějek není žádná vzácnost tetování nebo symboly vypálené do kůže. Existují však i rituální mágové, kteří se oblékají mnohem podobněji lidské šlechtě, zejména pak do oděvů, které visí, co přidává na jejich dojmu čarodějnictví. Hábity, hávy, pláště, dlouhé kabáty, či jakýkoliv jiný kus oblečení, mohou mít jakoukoliv barvu, zvykem jsou však tmavé odstíny. Barva, na kterou se hledí jako na nežádoucí, je světlá modrá. Jiné světlé barvy nejsou problém.


3. Obor rituální magie


Stejně jako se magie dělí na rituální a bílou, dělí se ta rituální na další dvě odvětví. Elementální magii a voodoo magii, přičemž jedna je určena na přímé, efektivní a hlavně okamžité čarování, a ta druhá pro pomalejší, složitější a mnohem záludnější efekty.

Mág/čarodějnice nedokáže používat dvě kouzla současně, pokud není uvedeno v charakteristice jinak. Co se týká kamenů/talismanů, při kouzlení je musí mít mág v bezprostřední blízkosti, nemusí je však držet přímo v rukou. Kouzla se mohou vyvolávat gesty, magickými frázemi či pouhou myšlenkou, nejčastější je to však kombinace prvních dvou prvků, jelikož vyvolávání myšlenkou je náročnější a zvládne jej pouze zkušený mág.

Elementální magie -Jak je z názvu patrné, tito mágové využívají různé elementy ke svým kouzlům. Snaží se ovládnout základní, neživé prvky světa ve svůj prospěch. Ke zkrocení živlů používají čarodějnice různé vzácné kameny, s jejichž pomocí čarují. Z kamenů si mág může vytvořit nějaký klenot, zbraň, či je nosit odděleně.
Voodoo magie - Zatímco elementální mágové potřebují různé kameny k ovládání živlů, ti voodoo mají podstatu magie jinou, týkající se života a ne neorganických látek. Nesnaží se ovládnout přírodní elementy, místo toho volí temné cesty životem, které jim na konci propůjčují mocné schopnosti. K pochopení cesty však potřebuje čarodějnice specifické předměty, které jí slouží k pochopení směru. Z těchto předmětů si sestavuje talisman, díky kterému je schopna používat své magie. Talisman může být různých tvarů i velikostí - předměty mohou být uschované v rukojeti meče, zapečetěné v amuletu či rozemleté na prach a vtavené do šperku.


4. Samsara


Samsara je společenství, které se snaží chránit své členy a rituální čarodějky před těmi, jež se je pokouší polapit, uvěznit, vyhubit. Samsara je největší společenství rituálních čarodějnic a mágů v Aerii a okolí. Hlavní základna Samsary je na hradě Moridarra Trost nedaleko Lesa smrti, do které mají přístup pouze členové Samsary, nebo pozvaní. Po celé Aerii však vznikají nové úkryty Samsary, které jsou ale tajné a zamaskované za nějaký podnik. Aby ale společenství fungovalo, má vlastní vnitřní řád, na který dohlíží Nejvyšší mág a jeho dva zástupci Arcimágové. Symbol Samsary představuje dva kruhy. Rituální čarodějky a mágové, kteří nejsou členy Samsary, jsou považováni za Samotáře a nemusí se nijakým způsobem hlásit k hodnotám společenství.

Pravidla:


I. Člen Samsary je povinen chovat se dle zájmů, záměrů a hodnot Samsary, stejně jako respektovat ostatní členy a slovo Vyšších.
II. Člen Samsary přejímá zodpovědnost za každého návštěvníka, kterého přivede na hrad Moridarra Trost.
III. Člen Samsary je povinen chránit Samsaru a její členy jakýmikoliv prostředky.

a) Člen Samsary je povinen, pokud není v jasné nevýhodě, likvidovat nepřátele Samsary.
b) Zakazuje se vyzrazení citlivých informací, či jiný druh ohrožování společenství.
c) Za citlivou informaci se považují i jména ostatních členů.
d) Člen Samsary si je vědom, že je nepřítelem Podsvětí, a nebude jim za žádných okolností asistovat, pokud se nejedná o Vyššími posvěcenou špionáž.

IV. Člen Samsary je povinen respektovat spojence Samsary, pokud nimi není sám ohrožen.

a) Člen Samsary je povinen respektovat vesnice, které pomáhají zásobovat Moridarru, a jejich obyvatele. V případě, že je svědkem křivdy na nich prováděné, je povinen zasáhnout v jejich prospěch, nebo, je-li v jasné nevýhodě, uvědomit Vyšší a to okamžitě.

V. Jednání v rozporu s jakýmkoliv pravidlem bude trestáno dle uvážení Vyšších.


Práva člena:


I. Člen Samsary má neodňatelné a nezpochybnitelné právo na ochranu ze strany ostatních členů.

a) Člen Samsary má právo dožadovat se spravedlnosti u Vyšších, pokud čelí křivdám, jako je krádež, zneužití, vydírání nebo přetrvávající psychologický teror ze strany jiného člena, a to včetně těch Vyšších.

II. Člen Samsary má neodňatelné a nezpochybnitelné právo na azyl na hradě Moridarra Trost.

a) Člen Samsary má právo využívat všechno vybavení hradu, pokud není výslovně řečeno jinak.
b) Člen Samsary má právo zabrat si komnatu v obytném křídle hradu.
c) Člen Samsary má právo na jídlo a vodu dle své potřeby ze zásob hradu.

III. Člen Samsary má právo na spolupráci a asistenci v oblastech výzkumu a magie samotné.
IV. Člen Samsary má právo podílet se na chodu společenství přinášením návrhů a kritiky Vyšším.


5. Náboženství a tradice


Voodoo spiritualismus je forma spritualismu, ke které se přiklánějí především rituální čarodějnice, zejména pak voodoo čarodějnice, po kterých má náboženství svůj název, nebo možná po kterém mají svůj název naopak voodoo čarodějnice. Historické zdroje jsou v tomto ohledu nejasné a není patrné, zda bylo první náboženství, nebo praktika voodoo magie. Na rozdíl od svého rozšířenějšího protějšku, jde o polyteistické náboženství. Jeho centrem jsou loa - duchové vládnoucí nad určitými aspekty života. Právě od nich podle nemalé části voodoo čarodějnic pochází jejich užívání magie. Další rozdíl od většiny náboženství je, že loa nejsou pouze subjekty pro modlitby a prosby. V praxi jde v jednání mezi nimi a věřícími spíše o obchodní transakce. Něco za něco. Jejich služebníci si plně uvědomují, že nejde o benevolentní božstva, ale také si uvědomují moc, jakou vládnou a jakou nabízí těm, kteří jsou ochotni vyjednávat. Stejně tak však jejich následovníci odmítají to, že by šlo o zlá božstva, stejně jako život samotný, loa jsou stvoření duality, což je pravděpodobně nejvýraznější aspekt jejich uskupení. Loa se totiž dělí na různé skupiny, které mají různý vliv na jednotlivé aspekty života. Tyto skupiny jsou nazývány rodinami.

Rodina Rada loa vládne nad morálkou, principy, obchodem a pomstou. Jde o soudce, vůdce, smírce a tvůrce mostů. Jsou považováni za jednu z nejstarších rodin loa a jako takoví si udržují výsadní postavení. Aby také ne, jejich součástí je i loa jménem Papa Legba, který je vzýván u většiny pokusů spojit se s loa. Jde totiž právě o loa, jehož doménou je spojování lidí s vyššími mocnostmi. To on dává nebo odmítá přístup k ostatním. Další výraznou postavou této rodiny je Ayizan, také známá jako loa tržnice. Jak její alias napovídá, je to loa spjatá s hmotnými statky, penězi a jejich následným vývojem (ať už k dobrému nebo špatnému). Vůdcem této rodiny je Damballa, který vládne nad myslí a intelektem a dopomáhá k hlubšímu poznání. Barva této rodiny je bílá a jsou často spojováni s elementem vzduchu.

Rodina Petro loa vládne nad válkou, otroctvím, ale i bojem za svobodu, rozbíjením pout. Jsou často vykládáni jako horkokrevnější loa, se kterými si obzvlášť není radno zahrávat. Možná proto jsou celkem často využíváni k rituálům černé magie. To však, samozřejmě, neznamená, že nemohou být povoláni k dobrým věcem. Mezi významná loa této rodiny patří Sango, který dohlíží nad souboji jeden na jednoho, a je to právě toto loa, které chcete mít na své straně, pokud má k takovému duelu dojít. Dalším z výrazných loa rodiny Petro je například Dan, který ochraňuje farmáře a prostý lid od vykořisťovatelů. Vůdkyně rodiny Petro je Ezili Danto, matka klanu, která je známá pro svou sílu a vášeň. Její doménou je boj samotný a je moudré ji před jakoukoliv bitvou přinejmenším uctít. Barvou této rodiny je rudá, spojováni jsou s ohněm.

Rodina Nago loa vládne stvoření a zároveň destrukci. Jde primárně o patrony řemeslníků, alchymistů, umělců, zkrátka všech, kteří něco tvoří. Stejně jako ostatní rodiny i tato je spojena dualitou a tak se ke stvoření váže i ona destrukce. Mezi nejvlivnější loa této rodiny patří Ogun, znám jako kovář a celkově patron těch, kteří pracují s kovy. Badessy je zase v doméně těch, kteří pracují s myšlenkami a pomocí nich dávají tvar novým věcem, jako jsou spisovatelé a hudebníci. Délai je loa výbuchu a nehod, nejen rituální alchymisté ho uplácejí dary, aby se jim vyhnul. Vůdcem rodiny je Kalfu, který dohlíží nad správnými propočty, diagramy a všemi druhy prací, které předchází samotnou tvorbu. Jejich barva je zelená a jsou spojováni se zemí.

Rodina Guéde loa je vždy dávána jako poslední. Jejich doménou je smrt a plodnost. Kontrastně k jejich doméně však patří mezi vcelku oblíbená loa pro jejich povahu, která leč zhýralá a velice sexuální, bývá také dost zábavná. To však samozřejmě neplatí pro všechny. Obzvláště ne pro Barona Kriminnel, ten je jako málo z loa skutečně obávaný, nikdy se nevyvolává. Věřící dost často nosí amulety, které je mají před ním chránit. Jde totiž o loa, jehož doménou je vražda. A on sám je považován za šíleného vraha, se kterým není možné vyjednávat. Na druhou stranu Mamma Brigitte, manželka hlavy rodiny, je spojována s léčitelstvím, plodností a porodem. Je jí zasvěceno mnoha rostlin, které ulehčují porodní bolesti. Bois, je zase loa, jehož doménou je samotný sex, přirozeně je znám jako živelnější z loa. Pak je tu samotný Baron Samedi, hlava rodiny Guede. Jeho doménou je smrt a duše zemřelých. Výstižně pro celou rodinu je často zobrazován v drahém oblečení. Jejich barvy jsou černá a fialová a jsou spojovaní s živlem vody.

Existují však mnohá další loa. Přeci jen, pro jakýkoliv aspekt života připadá přinejmenším jedno loa. Některá jsou členy rodin, jiná nemají rodinu a pracují bez ní, a nebo pak také formují menší a méně prominentní rodiny, které nemusí být tak známé.

Na rozdíl od jiných náboženství je komunikace s loa součástí víry. Spousta z věřících tvrdí, že s loa komunikovala, ale to má jeden háček. Ve většině vyvolávání loa hraje určitou část rituálu i intoxikace, ať už alkoholem nebo častěji drogami, a tudíž je těžké říct, zda skutečně mluvíte s loam, a nebo je to pouze součástí halucinace. V každém případě ostatní víry existenci loa buď popírají nebo je ještě častěji obrací v démony.

Víra samotná nemá žádné chrámy, nebo svaté texty. Jde hlavně o orální tradici, předávanou z člověka na člověka. Jako takové náboženství má nepřeberné množství svátků a tradic, které se však často liší podle toho, kdo je slaví. Pravděpodobné však je, že vyznavač voodoo se nebude štítit oslav spojených s jeho náboženstvím, ať už jde o uctění mrtvých či divoké orgie na oslavu života.


6. Vztahy mezi rasami


Lidé - Před dávnou dobou, kdy ještě magie nebyla rozdělená na bílou a rituální, byly čarodějky a mágové značně respektováni, jakmile se ale dvě strany rozdělily, začal hon na čarodějky. Lidé je upalovali, lovili, kuchali, vraždili. Čarodějky naopak využívaly proti nim svá kouzla a rituály. I když tyto rozbroje utichly, vztahy mezi lidmi a rituálními čarodějkami a čaroději se nikdy nějak nezlepšily. Lidé se jich pořád bojí, nebo k nim chovají zášť. Většinou jsou k nim nevlídní, někdy dokonce možná až agresivní, či naopak před nimi prchají. Čarodějky a mágové jsou považováni mezi lidmi za hrozbu. Lidé mezi čaroději také nejsou oblíbení. Jsou, jistě, případy, kdy se čarodějky sblíží s lidmi, ale ve všeobecnosti platí, že čarodějky a mágové je nerespektují, považují je za podřadné a jsou na ně podobně nepříjemné.

Elfové - K elfům mají čarodějky a mágové neutrální vztah. Je jenom velmi málo rituálů, které vyžadují elfí oběť, proto pro ně čarodějky nikdy nepředstavovaly nějakou hrozbu. Stejně tak elfové dokázali vždy existovat bez problémů s čarodějkami, tak i čarodějky nemají problém s elfy. Naopak je dokonce někteří mágové i celkem respektují. Najdou se sice i příklady nevraživosti mezi čarodějkou a elfem, ale ty jsou většinou pouze mezi jednotlivci. I když čarodějky nemusí ctít elfí lesy, neprovokují je a zbytečně jim neškodí.

Bílé čarodějky - Od dob, kdy se rozdělila magie na bílou a rituální, panuje mezi těmito dvěma rasami válka. Už není tak agresivní jako bývala kdysi, ale i tak se bílé a rituální čarodějky navzájem nenávidí. Nejenom, že mezi sebou od rozdělení bojovaly a vraždily se navzájem, magické protipóly na jedné i druhé straně jim způsobují nepříjemné pocity.

Rituální čarodějky - I když jsou rituální čarodějky a mágové většinou samotářští, nezdráhají se spolu spolupracovat, nebo dokonce mít i lepší vztahy. Pokud se však mezi dvěma čarodějkami objeví spor, většinou to končí soubojem. Mimo Samsaru čarodějky nemají tendenci jen tak chránit slabší, pokud k nim nemají nějaký bližší vztah, spíše žijí dle rčení “Každý sám za sebe.” To platí zejména mezi zámožnými rody, které se během první války s upíry oddělily od královské šlechty a zuby nehty se drží jejich způsobu života, leč mnohem více vedeny zákonem silnějšího.

Upíři - Rasa upírů má k zájmům rituálních čarodějnic a mágů ze všech nejblíže, jelikož stojí, stejně jako mágové, na odvrácené straně královy přízně. Toto vede k přirozené spolupráci, ať už materiální, či vojenské. Takovéto spojenectví je ovšem křehké a budoucí politický vývoj ho může snadno zpevnit či naprosto vymazat.

Vlkodlaci - Vlkodlaci měli vždy celkem dobré vztahy s bílými čaroději, a to je také jeden z důvodů, proč tomu tak není u čarodějů rituálních. Nedlouho poté, co se magie rozdělila, si vlkodlaci začali přivlastňovat lesy, které jim nikdy nepatřily, a to se rituálním mágům nelíbilo. Před pár lety spor vrcholil obětováním bílé čarodějky, matky dítěte Alfy. Nejsou tak zarytí nepřátelé, jako s bílými mágy, ale zlepšení vztahů nejspíš v nejbližší době nenastane. K vlkodlakům mimo Smečku také nejsou rituální mágové nějak vlídní, ale rozhodně jsou schopni jim dát šanci si vztah s nimi zlepšit. Zejména pak k vlkodlakům, kteří byli předtím také mágové.


7. Přednosti a výhody


Rituální mágové a čarodějky mají k surové magii nejblíž. Jako jediná rasa používají k boji pouze a jenom magii. Kouzla elementálních mágů jsou velmi mocná a destruktivní, většinou na střední a dlouhou vzdálenost. Čarodějky si takhle dokáží efektivně udržet jakéhokoliv protivníka od těla. Kouzla voodoo mágů zase dokáží nepozorovaně tahat za nitky ve spoustě různých situací.

Velká výhoda je možnost provádění rituálů, které mohou mít efekty nevídaných rozměrů schopné psát historii.

Uživatelé magie jsou také sečtelí, a díky tomu znají různé informace, které nemusí být tak známé, nebo které se týkají magie, či schopností a slabin ostatních ras. Také jim většinou nejsou cizí informace o různých předmětech, místech, rostlinách a tak podobně.


8. Slabiny a nevýhody


Rituální čarodějky a mágové jsou bojovníci na velkou a střední vzdálenost. V kontaktním boji jsou ale rasou s největší nevýhodou, jelikož jsou kvůli mocné magii jejich těla oslabena. Nemají moc velkou sílu, ani rychlost, fyzickou vytrvalost a už vůbec ne odolnolnost. Proto jsou pro ně fyzické útoky velmi nebezpečné.

Nejenom, že mají mágové slabá těla, ale také celkové jejich motorika není úplně perfektní. Mají nevýhodu i s jakoukoliv zbraní. Rituální mág či čarodějka nikdy nebudou ani zdaleka tak dobří se zbraněmi, jako kdokoliv jiný.

I jejich magie má své limity. Mágové jsou omezení jistým množstvím magické energie, které jsou schopni využívat. Jakmile energie dojde, mág při čarování čelí téměř jistým zdravotním komplikacím, v nejhorším případě i proměně na Fallara.

Mágové a čarodějky také pro čarování potřebují různé předměty, nebo vzácné kameny, které fungují jako kanál mezi fyzickým a magickým světem, bez kterých není možné čarovat.


9. Důležitá poznámka


Výše uvedený text slouží hlavně k orientaci, co se rasy týká. Není pravidlo, že čaroděj musí nést právě toto náboženství, či se oblékat podle tohoto vzoru. Každý charakter je jiný, a je pouze na autorovi postavy, jakou povahu a přesvědčení své postavě vdechne.Přihlásit se

Ostatní


Spolupráce


Eriniamus

iHogwartsTÝM PROJEKTU
» Azerethia
» Virusxteen
» Irismia
» Atsushi Hatuge
» Tir
» Martell
» Morgana
» Ju


PODĚKOVÁNÍ
» Nettie
» Terry Morco
» T-Bolt
» Filius Flitwick
» StrangeKami
» Vypravěč Bunny


FINANČNÍ POMOC
» Andromeda
» Koira
» Aila


V neposlední řadě patří dík i všem našem hráčům