Rituální čarodějky a mágové - RPG Famyok

Rituální čarodějky a mágové

 

 

Charakteristika
Rituální čarodějnice a mágové a vůbec čarodějnice a mágové jako tací, jsou lidská těla propletená a mírně pozměněná magií. Vyskytují se proto skoro všude, kde se vyskytují obyčejní lidé. I tak je však kvůli jejich politickému postavení lze nalézt hlavně ve Famyoku. Rituální čarodějky a mágové jsou rasou s nejmocnější magií ze všech ras. Právě kvůli tomu jsou jejich těla magií postupně oslabena, protože rituální magie je natolik mocná, že čarodějky a mágové nepotřebují lpět na svém těle a fyzických schopnostech. Všeobecně čarodějky a mágové, kteří praktikují rituální magii, touží po moci, v mnoha různých směrech. Buď jde o magickou moc, o moc nad ostatními, o moc nad svým životem nebo o moc nad čímkoliv, co může být pro někoho důležité. Právě kvůli tomu jsou často považováni za ty zlé, sobecké, nebezpečné, co se nezastaví za svým cílem. Do jisté míry je to pravda, ne vždy jsou však jejich touhy pro nikoho nějak omezující. Čarodějky se díky magii ve svém těle dožívají o něco déle, než lidé, a platí, že čím je mág více spjat s magií, tím déle jeho život bude trvat. V historii byly zaznamenány dokonce i tři extrémní případy, kdy mág nechal sebou protékat tolik magie, až jeho fyzické tělo úplně zlikvidovala a zůstalo pouze věčně žijící stvoření z čisté magické energie držené pospolu lidskou duší, bez tělesné schránky s nevídanou magickou mocí. Takové bytosti se říká Fallar.

Jelikož je magií potřeba porozumět, čarodějky a mágové jsou většinou alespoň průměrně inteligentní osoby, které se nevrhají bezhlavě do boje, i když může být jejich magie právě na to uzpůsobená. Kvůli neshodám a problémům minulosti, mnohdy i současnosti, se rituální čarodějnice a mágové, absolutně nesnesou s těmi bílými. Jejich přesvědčení jim nedovoluje mít jakýkoliv bližší vztah, než nesympatický neznámý. Protipóly v magii v jejich těle jim dokonce způsobují nepokoj, nervozitu až agresi, když jsou v blízkosti opačného protipólu.

Rituální čarodějnice a mágové dokáží využívat magii dvěma způsoby. Buďto jedním z oborů rituální magie, nebo rituálem samotným. Mágové vykonávají rituály nejrůznějších charakterů ve snaze dosáhnout nejrůznější cíle. Většinou však platí, že čím víc energie, ať už životní, nebo přírodní či magické, rituál vezme, tím mohutnější jeho efekt bude. Právě kvůli tomu jsou častější rituály, při kterých se vykoná oběť, nebo které někoho či něco oslabí, a proto jsou praktikanti rituální magie společností označení jako někdo nebezpečný.

Čarodějky a mágové mohou být prolhaní, proto, v kombinaci s jejich touhou po moci, mohou vznikat různá spojenectví, či dokonce cechy. Nejvýraznějším společenstvím zaměřeným především na rituální čarodějky a mágy je společenství zvané Samsara, které má vlastní vnitřní řád a funguje hlavně kvůli společným zájmům.

 

 

Vzhled
Čarodějky a mágové se mohou oblékat stejně jako lidé, takže je nemusí být možné ani rozeznat. Lišit se mohou ve stavbě těla, kterou mágové téměř nikdy nemají mohutnou, svalnatou či mocnou. Mohou být sice dost vysocí, ale nikdy ne silní, většinou ani při těle. Oděvy se však i tak mohou od těch lidských trochu lišit. Rituální čarodějnice a mágové dokáží nosit sporé oblečení zdobené různými vlastně vyrobenými šperky jako kamínky, pírka, přes srst až po kostičky. Mohou po sobě přírodními barvami také kreslit různé pruhy či dokonce vzory. Není také vzácnost, že voodoo čarodějky a mágové jsou potetovaní, nebo že mají do kůže různé symboly vypálené. Na druhou stranu se mohou oblékat ale i víc civilizovaně, zejména pak do oděvů, které visí, co dodává na jejich dojmu čarodějnictví. Oblečení nemusí být ani drahé, no luxusnějším kouskům se také nevyhýbají. Hábity, pláště, dlouhé kabáty, či jakýkoliv jiný kus oblečení, může mít jakoukoliv barvu, většinou však ve tmavých odstínech. Barvu které se ale obloukem vyhýbají a nikdy si jí na sebe nevezmou, je světlá modrá. Jiné světlé barvy nějaký problém také nedělají.

 

 

Zvyky a tradice
Rituální čarodějky a mágové jsou povětšinou samotáři, proto nemají nějaké velké množství zvyků či tradic, které by se prováděly. No i přesto něco málo jejich kultura nakonec obsahuje. I když v minulosti existovalo tradic víc, nebyly nějak podstatné, a proto na ně většinou kouzelníci zanevřeli. Zachovalé tradice tvoří z velké většiny především rituály, no před několika málo lety se objevily také nové tradice, které se ještě více rozšiřují po světě kvůli Samsaře, která je praktikuje.

Úplňkový rituál - Jde o nejznámější a nejstarší zvyk rituálních čarodějnic a mágů. Při úplňku, kdy dosahuje magie svého vrcholu, se rituálním mágům a čarodějkám otevírají nové možnosti. O úplňku lze provádět sólové rituály, nebo také skupinové seance. Čarodějky a mágové se mohou sejít, a počas celého večera se domlouvají na rituálech, které mohou a chtějí provádět. To, v jakém pořadí, a které rituály si zvolí je čistě na domluvě. Záleží však také na tom, kolik se jich sejde.

Speciální události - Je to několik různých dnů v roce, kdy Samsara na rituálním hradě pořádá akci různých charakterů. Jednou z nich je noc v maskách, kdy všichni hosté přijdou v maskách, nejlépe v tematicky temných, skoro až strašidelných maskách. Počas celého večera mají přitom volnost bavit se. Je také běžné, že se přivede nějaká oběť (nejčastěji zločinec, kterého nebude škoda, místo někoho neviného) které krví se potom hosté natírají, nebo v ní, či mimo krve, provádí velké společné orgie. Tyto události jsou většinou nové, proto ještě nemají zažité názvy.

 

 

Obor rituální magie
Ještě potom, co se magie čarodějek a mágů rozdělila na rituální a bílou, se rituální magie rozdělila na další dvě odvětví. Elementární magii a voodoo magii, přičemž jedna je určena na přímé, efektivní a hlavně okamžité čarování, a ta druhá pro pomalejší, složitější a mnohem záludnější efekty.

Mág/čarodějnice nedokáže používat dvě kouzla současně, pokud není uvedeno v charakteristice jinak. Také je příspěvek omezen pouze na dvě kouzla, aby měla druhá strana možnost zareagovat. Co se týká kamenů/talismanů, při kouzlení je musí mít mág v bezprostřední blízkosti, nemusí je však držet přímo v rukou. Kouzla se mohou vyvolávat gesty rukou , magickými frázemi či pouhou myšlenkou, nejčastější je to však kombinace prvních dvou prvků, jelikož vyvolávání myšlenkou je náročnější a zvládne jej pouze zkušený mág.

Elementární magie - Jak je z názvu patrné, tito mágové využívají různé elementy ke svým kouzlům. Snaží se ovládnout základní, neživé prvky světa ve svůj prospěch. Ke zkrocení živlů používají čarodějnice různé vzácné kameny, s jejichž pomocí čarují. Z kamenů si mág může vytvořit nějaký klenot, zbraň, či je nosit odděleně.

Voodoo magie - Zatímco elementární mágové potřebují různé kameny k ovládání živlů, ti voodoo mají podstatu magie jinou, týkající se života a ne neorganických látek. Nesnaží se ovládnout přírodní elementy, místo toho volí temné cesty životem, které jim propůjčují mocné schopnosti. K pochopení cesty však potřebuje čarodějnice specifické předměty, které ji slouží k pochopení směru. Z těchto předmětů si sestavuje talisman, díky kterému je schopna používat své magie. Talisman může být různých tvarů i velikostí - předměty mohou být uschované v rukojeti meče, zapečetěné v amuletu či rozemleté na prach a vtavené do šperku.

 

 

Samsara
Samsara je společenství, které se snaží chránit své členy a rituální čarodějky před těmi, jež se je pokouší dolapit, uvěznit, vyhubit. Samsara je největší společenství rituálních čarodějnic a mágů v Aerii a okolí. Hlavní základna Samsary je na Rituálním hradě ve Famyockém lese, do které mají přístup pouze členové Samsary, nebo pozvaní. Po celé Aerii však vznikají nové úkryty Samsary, které jsou ale tajné a zamaskované za nějaký podnik. Aby ale společenství fungovalo, má vlastní vnitřní řád, na který dohlíží Nejvyší mág a jeho dva zástupci Arcimágové. Symbol Samsary představuje dva kruhy. Rituální čarodějky a mágové, kteří nejsou členy Samsary, jsou považováni za Samotáře a nemusí se nijakým způsobem hlásit k reáliím společenství.

 

Pravidla:
I. Člen Samsary je povinen chovat se dle zájmů, záměrů a hodnot Samsary, stejně jako respektovat ostatní členy a slovo vyšších.

  1. Člen Samsary je povinen se zůčastňovat minimálně na každé třetí schůzi.

III. Člen Samsary je povinen chránit Samsaru a její členy jakýmikoliv prostředky.

III. a) Člen Samsary je povinen, pokud není v jasné nevýhodě, likvidovat nepřátele Samsary.

III. b) Zakazuje se vyzrazení citlivých informací, či jiný druh ohrožování společenství.

  1. Člen Samsary je povinen respektovat spojence Samsary, pokud nimi není sám ohrožen.
  2. a) Člen Samsary je povinen respektovat rasu upírů, pokud nimi není sám ohrožen, a respektovat spojenectví mezi ní a Samsarou.
  3. Jednání v rozporu s jakýmkoliv pravidlem bude trestáno dle uvážení vyšších.

 

Hierarchie

Nejvyšší - Nejvyšší mág nebo čarodějka stojí ve vedení Samsary.  Vydává případná nařízení, schvaluje nové členy, nebo řeší politické problémy, ale zároveň chrání členy společenství když je potřeba. Nejvyšší je ve vedení Rituálního hradu. Mág, či čarodějka se Nevyšší nebo Nejvyšším stává tak, že jej jmenuje dosavadní Nejvyšší, přičemž sám či sama pozici opouští, nebo při případné smrti získává tento post jeden z Arcimágů zvolený ostatními členy. Nejvyšší nebo Nejvyšším se může stát pouze rituální čarodějnice nebo mág.

Arcimág - Tato pozice představuje mága nebo čarodějku, kterého si Nejvyšší zvolil či zvolila jako svého pobočníka. Arcimág stojí přímo pod Nejvyšší nebo Nejvyšším, má tedy podobné možnosti a povinosti. Arcimágové jsou vždy dva, pokud jeden z nich zemře, nebo se stane Nejvyšším či Nejvyšší, musí být za něj zvolen další. Arcimágem se může stát pouze rituální čaroděnice nebo mág.

Vyšší člen - Tuto pozici volí Nejvyšší sám, nebo Arcimágové. Vyšší členové mají na starosti především vnitřní záležitosti Samsary jako je bezpečí ostatních členů a pořádek. Většinou bývají dva nebo až čtyři. Vyšším členem se může stát jakýkoliv zvolený člen.

Běžný člen - Členem Samsary se stává kdokoliv, kdo je schválen Nejvyšší nebo Nejvyšším a Arcimágy. Každý člen přitom musí respektovat vnitřní řád společenství, všechny ostatní a výše postavené členy a spojence Samsary. Než se někdo stane oficiálním členem, musí projít přijímáním , kterého součástí je vytvoření cejchu ve tvaru symbolu Samsary.

Spojenec - Spojenci společenství nejsou jeho členy, ale jsou Nejvyšší nebo Nejvyšším či Arcimágy takto označení, co znamená že je členové musí respektovat, případně pomoct v nouzi. Typickým příkladem spojenců je Upírská Monarchie.

Nepřítel - Osoba vyhlášená za nepřítele společenství je lovnou kořistí všech jeho členů. Samsara dokonce může vyhlásit odměnu pro veřejnost, za zabití osoby vyhlášené za nepřítele.

 

 

Náboženství
připravuje se

 

 

Vztahy mezi rasami
Lidé -
Před dávnou dobou, kdy ještě magie nebyla rozdělená na bílou a rituální, byly čarodějky a mágové značně respektováni, jakmile se ale dvě strany rozdělily, začal se hon na čarodějky. Lidé je upalovali, lovili, kuchali, vraždili. Čarodějky naopak využívali proti nim svá kouzla a rituály. I když tyto rozbroje utichly, vztahy mezi lidmi a rituálními čarodějkami a čaroději se nikdy nějak nezlepšily. Lidé se jich pořád bojí, nebo k nim chovají zášť. Většinou jsou k nim nevlídní, někdy dokonce možná až agresivní, či naopak před nimi prchají. Čarodějky a mágové jsou považováni mezi lidmi za hrozbu. Naopak, lidé jsou mezi čarodějkami také ne moc oblíbení. Jsou, jistě, případy, kdy se čarodějky sblíží s lidmi, ale ve všeobecnosti platí, že čarodějky a mágové je nerespektují, považují je za podřadné a jsou na ně podobně nepříjemné.

Elfové - K elfům mají čarodějky a mágové neutrální vztah. Je jenom velmi málo rituálů, které vyžadují elfí oběť, proto pro ně čarodějky nikdy nepředstavovaly nějakou hrozbu. Stejně tak elfové dokázali vždy existovat bez problémů s čarodějkami, tak i čarodějky nemají problém s elfy. Naopak, je dokonce někteří mágové i celkem respektují. Najdou se sice i příklady nevraživosti mezi čarodějkou a elfem, ale ty jsou většinou pouze mezi jednotlivci. I když čarodějky nemusí ctít elfí lesy, neprovokují je a zbytečně jim neškodí. Váží si především jejich magie, která je podobně mocná jako ta rituální. Tyto dvě rasy se navzájem ani vlastně moc neznají, jelikož jsou jejich kultury odlišné, takže ani jeden se nedokáže moc stotožnit s kulturou a magií toho druhého.

Bílé čarodějky - Od dob, kdy se rozdělila magie na bílou a rituální, panuje mezi těmito dvěma rasami válka. Už není tak agresivní jako bývala kdysi, ale i tak se bílé a rituální čarodějky navzájem nenávidí. Nejenom, že mezi sebou od rozdělení bojovaly a vraždily se navzájem, magické protipóly na jedné i druhé straně jim způsobují nepříjemné pocity. Bílá a rituální magie na sebe reagují tak, že způsobují v čarodějích nepokoj, nervozitu až agresi, a nutkání toho druhého zlikvidovat. Jenom velmi vzácně dokáží svou přítomnost snést. Vzájemná přítomnost bílé a rituální magie může vyprovokovat i klidnější povahy.

Rituální čarodějky - I když jsou rituální čarodějky a mágové většinou samotářští, nezdráhají se spolu spolupracovat, nebo dokonce mít i lepší vztahy. Pokud se však mezi dvěma čarodějkami objeví spor, většinou to končí soubojem. Členové Samsary se k čarodějkám a mágům, kteří nejsou členy, chovají podle jejich vztahu. Pokud jsou přátelé, mohou být, pokud nepřátelé, mají volnou ruku jim sáhnout na život, a pokud se neznají, chovají se k sobě jako ke komukoliv cizímu. Mimo Samsary, čarodějky nemají tendenci jen tak chránit slabší, pokud k nim nemají nějaký bližší vztah, spíše žijí dle rčení “Každý sám za sebe.”

Upíři - Rasa upírů má k zájmům rituálních čarodějnic a mágů ze všech nejblíže. To je také důvod, proč se Samsarou vešli do spojenectví. Vztahy mezi upíry a rituálními mágy jsou vcelku dobré. Najdou se i jedinci, kteří se upírů bojí, nebo je naopak nesnesou. Stejně tak i z řad upírů se najdou nepříznivci dobrých vztahů mezi těmito dvěma rasami. Významné jsou také dobré vztahy mezi vrchními monarchy upírů a Nejvyšším rituáním mágem. Spojenectví je značnou výhodou pro obě strany, jelikož jak upíři, tak rituální mágové patří mezi ne moc oblíbené skupiny, a navíc si navzájem pomáhají v tochých válkách mezi upíry a vlkodlaky, a rituálními čaroději s bílými čaroději.

Vlkodlaci - Vlkodlaci měli vždy celkem dobré vztahy s bílými čaroději, a to je také jeden z důvodů, proč tomu tak není u rituálních čarodějů. Nedlouho poté, co se magie rozdělila, si vlkodlaci začali přivlastňovat lesy, které jim nikdy patřit neměly, a to se rituálním mágům nelíbilo. Před pár lety spor vrcholil obětováním bílé čarodějky, matky dítěte Alfy. Nejsou tak zarytí nepřátelé, jako s bílými mágy, ale zlepšení vztahů nejspíš v nejbližší době určitě nenastane. K vlkodlakům mimo smečky také nejsou rituální mágové nějak vlídní, ale rozhodně jsou schopni jim dát šanci si vztah s nimi zlepšit. Zejména pak k vlkodlakům, kteří byli předtím také mágové.

 

 

Přednosti a výhody
Rituální mágové a čarodějky mají moc nad magii mocnější, než jakákoliv jiná. Jako jediná rasa používají k boji pouze a jenom magii. Jejich kouzla jsou velmi mocná, destruktivní kouzla, většinou na střední a dlouhou vzdálenost. Čarodějky si takhle dokáží efektivně udržet jakéhokoliv protivníka od těla.

Velká výhoda je možnost provádění rituálů, které mohou mít efekty nevídaných rozměrů schopné psát historii.

Uživatelé magie jsou také sečtelí, a díky tomu znají různé informace, které nemusí být tak známé, nebo které se týkají magie, či schopností a slabin ostatních ras. Také jim většinou nejsou cizí informace o různých předmětech, místech, rostlinách a tak podobně.

Kvůli značnému trénování mysli čarováním nebo čtením jsou schopni rychle přemýšlet, či zachovat si chladnou hlavu v krizových situacích.

Jejich kouzla jim také umožňují vylepšovat jejich vlastní tělo, výměnou za některé tělesné funkce.

 

 

Slabiny a nevýhody
Rituální čarodějky a mágové jsou bojovníci na velkou a střední vzdálenost. V kontaktním boji jsou ale rasou s největší nevýhodou, jelikož jsou kvůli mocné magii jejich těla oslabena. Nemají moc velkou sílu, ani rychlost, fyzickou vytrvalost a už vůbec ne odolnolnost. Proto jsou pro nich fyzické útoky velmi nebezpečné.

Nejenom, že mají mágové slabá těla, ale také celkové jejich motorika není úplně perfektní. Mají nevýhodu i s jakoukoliv zbraní. Rituální mág či čarodějka, nikdy nebudou ani zdaleka tak dobří se zbraněmi, jako kdokoliv jiný.

I jejich magie má své limity. Mágové jsou omezení jistým množstvím magické energie, které jsou schopni využívat. Jakmile energie dojde, kouzla značně slábnou.

Mágové a čarodějky také pro čarování potřebují různé předměty, nebo vzácné kameny, které fungují jako kanál mezi fyzickým a magickým světem, bez kterých není možné čarovat.Důležitá poznámka
Výše uvedený text slouží hlavně k orientaci, co se rasy týká. Není pravidlo, že čaroděj musí nést právě toto náboženství, či se oblékat podle tohoto vzoru. Každý charakter je jiný, a je pouze na autorovi postavy, jakou povahu a přesvědčení své postavě vdechne.Přihlásit se
Odkazy

Ostatní


Spolupráce

iHogwarts

 
Grafika

Vypravěc Bunny
Martell

 
Poděkování

Terry Morco
Tir
Martell
Andromeda
Vypravěč Bunny
Koira
T-bolt
Alia