Notice: Undefined index: id in /web/htdocs4/famyokcz/home/www/index.php on line 171
Je dostupná registrace do beta testingu... Klikni zde

Notice: Undefined index: id in /web/htdocs4/famyokcz/home/www/index.php on line 211
Lidé - RPG Famyok

Počet postav

Člověk (19)
Elf (11)
Bílý mág (8)
Rituální mág (11)
Vlkodlak (18)
Upír (14)
Temný elf (4)

online

0 online postavy


Lidé

 

 

Vzhled
Lidé mohou vypadat různě. Barva pleti je většinou bílá, čas od času se však objeví i cizinec jiného odstínu. Údajně byli kdysi na Aerii všichni plavovlasí, toto pravidlo však už dávno neplatí. Lidé se mezi sebou odlišují hlavně pomocí dobového oblečení. Zatímco šlechta bude nosit perfektně střižený šat protkaný drahými kovy a složitými obrazci, prostí lidé volí hrubou látku, ze které mají ušité volné kalhoty, tuniky či šaty. Během slavností lidé lpí na parádě. Také prezentují světu módní novinky a tak určují styl oblékání. Obvykle používají různé voňavky.

 

 

Zvyky a tradice
Zvyky a tradice jsou u lidí neskutečně rozmanité. Lze tvrdit, že každá oblast Aerie má jiné svátky, které slaví. Většina z nich je náboženských, najdou se však i běžné veselky, svatby, pohřby, korunovace či plesy, kde se lidé mají sblížit a udržet si tak jistou morálku.
Náboženské svátky – tyto dny se liší u každého věřícího. Může se jednat o hodování, půst, hromadné modlení a čtení příběhů, či veselek. Samotný královský dvůr dodržuje svátky Quentismu, ve který věří většina lidí. Svátky ostatních náboženství se slaví dozajista také, tyto oslavy však tak rozšířené nejsou.
Oslavy – Den vyhlášený majiteli různých podniků, šlechtou či samotným králem. Náklady oslav jdou vždy na toho, kdo je vyhlásí. Slavnosti nemají vždy důvod, většinou se jedná o krok k zvýšení morálky a oblíbenosti u obyvatel. Může se jednat o plesy, hodování, průvod maškar. Oslavy se mnohdy liší podle kast, a ne vždy jsou všichni zvaní.
Ukázka umu – mezi lidmi je um oblíbený, pokud do města zavítá slavný hudebník, je mu umožněno své umění předvést. Sejde se tak mnoho lidí, kteří stojí o okořenění života. Obvykle se ve městech hraje i divadlo, které ukazuje události, které se během roku staly.
Svatba – svatba probíhá v klasickém, známém duchu. Pár oddává král či jiný, výše postavený. Obvyklá je výměna prstenů, bílý šat, plnění svatebních tradic, bujará oslava.
Pohřeb – smuteční průvod, smutné písně, truchlící lidé oděni do černého šatu. Lidé se pohřbívají do země v dřevěných rakvích, chudší lidé bez nich. Nad hrobem je vytyčen pomník. Tyto zahrady se jmenují hřbitovy, nic originálního se snad ani čekat nedá.
Korunovace krále - velká událost, kdy je přítomno snad celé město. Král je korunován pod dohledem starého krále (pokud je naživu) vrchním bílým čarodějem, či královským rádcem. Král musí učinit slavnostní přísahu a poté znovu zavře spojenectví s ostatními spojeneckými rasami, které mu mají přísahat věrnost, stejně jako panovník přísahá, že je nezradí. Poté cestuje po svém království, které musí obhlédnout. Je obvyklé, že zavítá i do rezidencí spojenců. Až poté usedne na trůn.

 

 

Změna rasy
Jak je známo, člověk se může stát jakoukoli jinou herní rasou, vyjma elfů. Po této změně se však už nelze vrátit k prostému, čistému člověku (lze jen ve velmi speciálních podmínkách, které nejsou běžné). Je tedy dobré zvážit, zdali se člověk chce vydat jiným směrem a jestli ano, tak jakým.

Bílý/rituální čaroděj
Čarodějem se stane člověk tak, že začne studovat magii. Navštěvuje různá magická místa, či přichází do kontaktu s jinými čaroději. Jeho tělo se začne díky tomu přizpůsobovat a pomalu z okolí přijímat energii. Není divu, že lidé v okolí začínajícího mága jsou většinou unavení, neboť bere i jejich síly. Při úplňku, kdy je magická síla téměř viditelná, se magie v těle konečně otevře. Samotný člověk může cítit nával příjemného tepla ve svých žílách, i jistou sílu ve svém nitru.

Vlkodlak
Pokud člověk vypije vlkodlačí krev, bude vlkodlakem pokousán (vlkodlak musí chtít člověka změnit), do úplňku se z něj stane tato divoká šelma. Proces je vratný jen do několika hodin od pokousání, a to pomocí vypálení rány, neutralizaci jedu či zapitím krve velkým množstvím alkoholu. Do samotného úplňku cítí člověk návaly agrese, necítí se ve své kůži. Velké návaly adrenalinu, vzteku, energie. Během úplňku se změní ve vlkodlaka (více v reáliích vlkodlaků).

Upír
Tato proměna je velmi jednoduchá. Nastává po kousnutí upírem (upír musí chtít člověka změnit). Ten do těla vpustí svými zuby prudký jed, který oběť do několika desítek hodin zabíjí (může se občas jednat i o dny, otázka je, kolik jedu vpustil). Jeho neutralizace je možná poddáním protijedu, či okamžité vysátí jedu hned z rány. Smrt je bolestivá, člověk cítí mravenčení po celém těle, které přechází v nekontrolovatelný třas. Postiženému selžou orgány a zastaví se srdce, čímž nastává druhá fáze, kdy jed tělo konzervuje a vyčkává. Během úplňku mrtvé tělo postiženého čerpá energii ve vzduchu a těsně před úsvitem se dotyčný probouzí, jako upír.

 

 

Hierarchie
Centrum lidí je město Ailmar, obyvatelé jsou však roztroušení po celém ostrově. Lidem vládne obecně král, který je považován za hlavu celé Aerie. Ten vládne i nejmocnějšímu vojsku, kterým se drží u moci a chrání tak svůj lid před temnými bytostmi. Slovo krále je zákon, a jeho moc je prakticky absolutní. Samotnému královi často radí nejvyšší bílý čaroděj, který se tak také podílí na řízení země. Ten však skutečnou moc nemá, ačkoliv jeho slovo je velmi významné. Pouze král může vydávat zákony týkající se přísných změn, či vypisovat odměny na hledané zločince. Dále jsou potomci krále. Nejvýznamnější z nich je korunní potomek, tím může být jak syn, tak i dcera. Obvykle se jedná o nejstaršího z potomků, král však může libovolně svého dědice změnit během své vlády. Dědic trůnu má také významné slovo, může vydávat zákony týkající se zákazů, různé vyhlášky. Obvykle jezdí místo krále na setkání se spojenci, která nejsou tak významná.

Pod králem je přirozeně vyšší šlechta. Ta valnou moc nemá, svými finančními prostředky si však zajišťují u dvora přízeň. Král jim tak může dát kontrolu nad různými usedlostmi, vesnicemi, či územími. Tato šlechta však musí králi přísahat věrnost, a jedná se o velmi staré rodinné známé. Dále jsou šlechtici se svými statky, starostové vesnic či vyšší zemani. Tato vyšší vrstva má jistou moc, a tak žádat krále o různé ústupky či podávat návrhy zákonů. Předposlední skupinou jsou běžní lidé. Ti jsou chráněni, a mají volnost pohybu po celém ostrově. I tak musí dbát různých zákonů, nebo se posunou do třídy poslední. Těmi jsou zločinci. Zločinci odmítají uznávat krále a žijí na úkor království. Okrádají či mordují jiné občany, snaží se vyvolat spory mezi rasami, či jednají tak, že by to mohlo poškodit korunu. Tito lidé jsou při dopadení souzeni, a mnohdy je na ně vypsána odměna. Nejhorším takovým zločincem je Diaboli, který je opakem krále. Vládne podsvětí, a na své straně má velmi mnoho přívrženců právě z řad této skupiny lidí.

 

 

Zákony
Zákony lidí jsou prakticky nejrozsáhlejší, a mnohdy je snaží uplatnit i na ostatní rasy, i když s tím mají problém. Samotné zákony se velmi často mění, a jejich porušení se trestá, podle závažnosti provinění.

 • Je zakázáno vraždit jiné lidi, či spojenecké rasy, či jim násilně ubližovat.
 • Je zakázáno ničit, znehodnocovat či brát majetek jiného.
 • Je zakázáno lovit v Noypře.
 • Je zakázáno navštívit hrad se zbraní.
 • Je zakázáno slovně napadat vysoké představitele spojeneckých ras, či krále samotného.
 • Je zakázáno špinit či znečišťovat lesy, cizí pole či ulice.
 • Je zakázáno spolčovat se s nepřáteli, či je jakkoliv podporovat.
 • Je zakázáno přesvědčovat ostatní k činnostem, které by mohli zbytečně ohrozit je, či celé království.
 • Je zakázáno zakládat požáry či jiné pohromy, co ohrozí město či les.
 • Je zakázáno pozvednout zbraň proti bezbrannému člověku, či proti vojákovi.
 • Je zakázáno v nočních hodinách rušit klid, či narušovat soukromí.
 • Je zakázáno provádět jakoukoliv činnost, která může ohrozit ostatní, pokud nebude nezbytně nutná.
 • Je zakázáno prodávat zboží ve městě bez zvláštního povolení.
 • Je zakázáno hraní hazardu po celé Dearii.
 • Je zakázáno pohoršovat společnost svou nahotou či chováním.
 • Je zakázáno královi lhát.
 • Je zakázáno kdekoliv vyobrazovat podobiznu Diaboliho.
 • Je nutné respektovat slova nadřízených, zákony a hlavně slovo krále.
 • Je nutné při spatření zločinců či nepřátel v okolí vesnice či města okamžitě vyhledat strážníka, a tato informace mu musí být bez prodlení sdělena.
 • Je nutné při spatření trestného činu vyhledat strážníka, a tato informace mu musí být bez prodlení sdělena.

Zákony se mohou kdykoliv měnit, jejich počet se lze snížit, ale také zvýšit.

 


Náboženství
Náboženství lidí je rozmanité. Ačkoliv se najdou ateisté, většina lidí uznává Quentismus. Solarismus je mezi lidmi také rozšířený, není však až tak obvyklý. Občas se najdou ti, kteří uznávají i naturalismus, či dokonce spiritualismus. Více o těchto náboženstvích je k nalezení v reáliích. Lidé samotní ostatní za vyznání nehaní, ani to své nemají potřebu zapáleně hájit. Čas od času se však pár extrémistů najít může.

 

 

Vztah mezi rasami
Bílé čarodějky - Snad nejdelší spojenec s lidmi, s kterými málokdy v historii měli lidé spor. Tato rasa vždy při lidech stála a napomáhala jim, není divu, že jejich vztah je na snad té nejvyšší možné úrovni. Ačkoliv se občas najdou v řadách lidí rýpalové, kteří neuznávají magii, k bílým čarodějům se lidé chovají s respektem a úctou. Nejvyšší představený bílých čarodějů je většinou (ne však vždy) vrchním rádcem samotného krále.
Elfové - Ačkoliv jsou elfové spojenci, mnohdy si tyto rasy nerozumí. Zatímco lidé se sdružují ve městech a pomocí polí a lovu se snaží zemi sobě přizpůsobit, elfové jednají opačně. To oni se lesu a zemi přizpůsobují, a snaží se tak v ní sžít. Se samotnými elfy lidé často do kontaktu nepřicházejí, jejich světy jsou rozdílné. I tak se mnohdy podporují a respektují vzájemná pravidla. Strážkyně je uznávaná i mezi lidmi.
Vlkodlaci - Nejmladší spojenec lidí, ke kterým mají mnozí stále jistou averzi. Tato rasa je divoká, a stále obávaná. Lidé takovou náturu moc v lásce nemají, a často si vlkodlaky spojují s různými problémy. I tak je tato rasa uznávaná. Jsou ceněni pro jejich sílu, kterou lidská rasa postrádá, a mnohdy jsou oblíbenými hosty různých oslav, neboť jejich povaha dokáže rozproudit život. Od začátku spojenectví se mezi lidmi traduje, že vlkodlaci jsou nepřekonatelnými milenci, stávají se tak snem mnohých žen, ale také mužů.
Rituální čarodějky a mágové - Rituální čarodějové představují zvláštní místo u lidí. Ačkoliv jsou navenek odsuzovaní, mnozí jim závidí jejich schopnosti a moc. Jejich tajná přízeň však opadla, když se spolčili s upíry, kteří zavraždili lidskou královnu, a obětovali Cloui, která byla mezi lidmi také velmi oblíbená. Nyní lidé mají z rituálů strach a mnohdy podezřívají i ostatní, že k nim patří. Tento obviněný se stává vyvrhelem společnosti, i když je prokázáno, že čaroděj není.
Upíři- Lidé chovají k upírům strach. Vidí je jako bestie, které se plíží v noci městem a požírají nevinné duše. Často se používají jako strašidlo v pohádkách, či přirovnáních a pořekadlech. Tato rase však není pro lidi pouze děsivá. Podle nich jsou upíři mistři klamu a lží, nikdy není upírovi vhodné věřit. Také mnozí vidí upíry jako zbabělce, to hlavně díky jejich akcím, kdy ve velké přesile zasáhnou na místě, kde se zasažení nedokážou bránit. Kvůli této rase lidé nosí často na krku náboženské symboly.
Ostatní lidé - Lidé sami k sobě jsou většinou vstřícní a snaží se spolu vycházet. Snaží se zbytečně nepůsobit konflikt a žít tak, jak jim finance a zákony dovolují. Mnohdy vzhlížejí k autoritám, které respektují. Mají tendenci se chovat povýšeně k těm, kteří mají menší majetek či postavení. Pokud je člověk zločincem, mnoho uznání se nedočká. Je to odpad, který ruší klidný život a přitahuje tak nebezpečí. Samotní lidé rádi uvítají hlavně ty, kteří cestují z velkých dálek a nesou jak novinky, tak příběhy. Mezi touto rasou jsou také oblíbené pomluvy a klepy, které se šíří rychlostí blesku.

 

 

Přednosti a výhody
Ačkoliv se tato rasa zdá jako slabá, má i několik výhod, proč se rozhodnout za ní hrát.

 • Prakticky neutrální rasa, která může lehce vycházet s přívrženci krále, tak i s vyhnanci
 • Největší volnost postavy, povaha není omezena schopnostmi, v průběhu hry se může změnit v jinou rasu.
 • Různé speciální předměty, které nedokážou využívat ostatní rasy.
 • Využitelnost rasy snad ve všech možných odvětvích povolání či kast.
 • Zatmění na postavu nemá žádný vliv.
 • Nemá žádné specifické slabiny, jako je stříbro či slunce.

 

 

Slabiny a nevýhody
Je přirozené, že samotný člověk bude mít patrně i několik nevýhod, což z něj dělá samo o sobě jednu z nejslabších ras.

 • Absence zvláštních schopností či magií
 • Při úplňku necítí žádný nárůst sil.
 • Jako jednotlivec je člověk bez zkušeností lehce porazitelný.

 

 

Důležitá poznámka
Výše uvedený text slouží hlavně k orientaci, co se rasy týká. Není pravidlo, že člověk musí nést právě toto náboženství, chovat strach k upírům a sympatizovat s králem. Každý charakter je jiný, a je pouze na autorovi postavy, jakou povahu a přesvědčení své postavě vdechne.Přihlásit se

Ostatní


Spolupráce


Eriniamus

iHogwartsTÝM PROJEKTU
» Azerethia
» Virusxteen
» Irismia
» Atsushi Hatuge
» Tir
» Martell
» Morgana
» Ju


PODĚKOVÁNÍ
» Nettie
» Terry Morco
» T-Bolt
» Filius Flitwick
» StrangeKami
» Vypravěč Bunny


FINANČNÍ POMOC
» Andromeda
» Koira
» Aila


V neposlední řadě patří dík i všem našem hráčům