FAQ - RPG Famyok

FAQ

 

Co je RPG?
 RPG je zkratka pro “Role Playing Game”, neboli v českém překladu “Hra na hrdiny”. Vyznačuje se zpravidla hraním za konkrétní postavu (roli), která se postupem příběhu vyvíjí.

Co je tRPG?
 Je mnoho stylů hry na hrdiny. RPG je možné hrát jako počítačovou hru, jako hru stolní, lze jej hrát i naživo formou LARPu, nebo jako i v našem případě - textovou hru. Zkratka tRPG je právě označení, že konkrétní RPG hra funguje převážně na textové bázi, tedy hráč nepohybuje žádnou figurkou nebo virtuálním avatarem, místo toho všechny akce, myšlenky, konání, pohyby a řeč píše jako text nebo-li jako příběh.

Jak hrát tRPG?
 Pro dokonalý přehled o pravidlech je nezbytnou nutností si přečíst Pravidla RPG. Zde však můžete najít velmi zjednodušený příklad textové RP hry.

 - Postava A: *Vejde do hospody a rozhlédne se kolem sebe. Uvidí známou tvář, a tak přistoupí.* Dobrý večer přeji.
 - Postava B: *Zpozorní, když uslyší známý hlas. //Jen ten mi tu chyběl.// *Pomyslí si a nasadí falešný úsměv.* Dobrý, dobrý…

 

V ukázce můžete vidět všechny typy textů, které se v tRPG využívají. V našem tRPG používáme tato označení:

Hvězdičkami ** je ohraničen text, který označuje to, co postava dělá, nebo co se kolem ní děje. V našem tRPG se konání píše v osobě třetí času přítomnéhoPříklad: *Sedne si.*

Lomítky //// je ohraničen text, který označuje myšlenky postavy. Myšlenky jsou součástí konání, takže není potřeba je oddělit hvězdičkou od konání. Příklad. *Sedne si //Konečně trocha oddechu.// pomyslí a vydechne.*

Všechno ostatní, co označeno není, se považuje za přímou řeč. Tu můžete označit uvozovkami - není to však nutností. Příklad: *Sedne si //Konečně trocha oddechu.// Pomyslí a vydechne.* Jedno pivo poprosím. *Řekne hostinskému.*

Můžu vaše tRPG hrát i já?

 Ano! Naše hra je otevřená pro každého, kdo jí jakýmkoliv způsobem nebude znepříjemňovat ostatním hráčům. Osoby mladší 15 let by však měly mít povolení rodičů či jiného zletilého zákonného zástupce, protože ve hře tohoto typu se může v textové podobě vyskytnout i násilí, či erotický obsah. Je také velice důležité dodržovat pravidla a nebo například i ovládat základní gramatiku. Protože, ikdyž to není vyloženě přestupek, může to ostatním znepříjemnit hru.

Můžu si registrovat postavu, jako známou osobu?

 Ne. Vaše postava by měla být vymyslená vámi od morku kosti. Při registraci proto dávejte pozor, aby jméno vaší postavy nebylo ani z historického či současného období. Postava by vám nebyla uznána. Stejně tak jméno nesmí obsahovat urážky žádného typu.

Odeslal jsem registraci, kdy mi přijde potvrzení?

 Odpověď na registraci vám přijde v krajním případě maximálně do čtrnácti dnů. Běžný čas odpovědi je však jeden den. Může se však stát, že vaše registrace nějakým způsobem nevyhovuje a vysvětlení vám bude poskytnuto na Discordu, přičemž odpověď se vás zároveň pokusí navést na správnou cestu jak registraci opravit, aby mohla být schválena.

Můžu mít více postav?

 Ano. Můžete mít až tři postavy, samozřejmě musíte dbát na to, aby byly aktivní všechny. Pokud však stíháte hrát za všechny tři postavy, a ještě byste i tak chtěli další, je možné si zakoupit za herní měnu (Body štěstí) slot na novou postavu. Tento nákup je možné opakovat.

Je možné si mezi vlastními postavami přeposílat peníze?

 Jakékoliv nepodložené přeposílání peněz či obecně majetku je zakázané. Postava nedaruje jen tak peníze jiné osobě, kterou nezná. Tedy i mezi samotnými hráči je možné si peníze přeposílat pouze na základě RP událostí, či obecně známosti.

Jak dlouho musím čekat, než mi bude schválena pečeť, schopnost či quest?

 Stejně jako u schválení postavy, snažíme se veškeré Vaše požadavky vyřizovat co nejdříve. Buďte prosím trpěliví. Někdy nám schválení může trvat jen pár minut, jindy i několik hodin nebo dní. Vyjádření se však určitě dočkáte. Je důležité vše pečlivě kontrolovat, aby nedošlo k žádné chybě z naší strany.

Postava vykonává určité akce - vyskytuje se v nějaké oblasti (hraje), dělá questy nebo třeba provádí tréningy. Jdou tyto akce provádět současně?

 Ne. Postava nemůže existovat na dvou místech zároveň. Pokud tedy právě sedí v krčmě a povídá si o smyslu života s kamarádem, nemůže zároveň na druhé straně království lovit zvířata pro splnění questu. Na druhou stranu může v rámci hry s kamarádem v hospodě splnit quest, který je relevantní pro danou oblast. Přihlásit se
Ostatní


Spolupráce

Eriniamus

iHogwarts

 
Grafika

Vypravěc Bunny
Martell

 
Poděkování

Terry Morco
Tir
Martell
Andromeda
Vypravěč Bunny
Koira
T-bolt
Alia