Klany
Klany rozšiřují možnost uzavírání společenství. Umožňuje spolupráci mezi jednotlivci nehledíc na rasu.